Corona eller ikke Corona – landets love skal overholdes.

Pressemeddelelse, indsendt af Det Konservative Folkeparti, Varde.
Corona eller ikke Corona – landets love skal overholdes.
Det Konservative Folkeparti i Varde bakker op omkring de restriktioner der udstedes pga. Covid-19, så vi sammen kan medvirke til at få bugt med denne sygdom. Men restriktioner og påbud skal ske indenfor lovens rammer og der skal være åbenhed. Ellers mister befolkningen troen på systemet. Det er i sagens natur forståeligt, at Regeringen og sundhedsmyndighederne reagerer, når de får kendskab til en Covid-19 variant i mink, der kan true folkesundheden: Dog undres vi over at regeringen IKKE fremlægger sine sundhedsfaglige grundlag løbende hvorved, det både kunne kvalificeres bedre nationalt som international. Konkret ser eksperter den aktuelle mutation med 99,4 % sandsynlighed, som værende forsvundet…. ? Nedlukningen af minkerhvervet kom med så stor kraft og uden nogen form for involvering af Folketingets øvrige partier, ligesom landsdelens øvrige politikere; herunder også borgmestrene i de berørte kommuner blev holdt ud i ”strakt arm”. Det har skabt utryghed og uvished i dele af befolkningen og erhvervslivet. Vi undrer os over, at der fra onsdag d. 4. til torsdag d. 5. november kl. 18.30 gik over et døgn uden, at vores folkevalgte blev orienteret. Det er ikke et demokrati værdigt. At Regeringen sammenligner Nordjylland med et muligt nyt ”Wuhan”, er dybt ulykkeligt. Det rammer ikke kun Nordjylland men også Sydjylland. Det ”brand” som Sydjyllands turisme har i Tyskland, Holland og resten af Europa og den bevægelsesfrihed vi er vant til at have over grænsen, har som konsekvens lidt overordentlig stor skade, om end smittetrykket er højt har vi ikke tilstande i Danmark, som vi så i Norditalien i foråret. Den frygtskabende kommunikation fra Regeringen har i forhold til indsatsen over for smitte i minkbesætningerne, nået nye højder og er blæst ud af proportioner, som vi ikke kan genkende, og som skader Danmark og vores sydjyske landsdel. Det er en livsforandrende og meget alvorlig beslutning at nedlukke et helt erhverv og som har meget store national- og kommunaløkonomiske konsekvenser. Som følge heraf burde beslutningen have være truffet på et langt bredere demokratisk grundlag end tilfældet har været. Det bliver dyrt for vores samfundsøkonomi, der allerede er hårdt ramt efter otte måneders Covid-19 restriktioner. Det Konservative Folkeparti i Varde ønsker åbenhed og gennemsigtighed omkring de politiske beslutninger uanset om der er tale om Covid-19 eller ej. Det gælder generelt og det gælder i forhold til minkerhvervet, hvor familier med et fingerknips fratages deres eksistensgrundlag og generationers virke vil ophøre. Trods ihærdige forsøg på at få svar på en række spørgsmål mødes både vi og erhvervet med tavshed. Det Konservative Folkeparti i Varde ønsker fuld erstatning til minkerhvervet i hele landet og vi ønsker fuld åbenhed om de beslutninger der træffes, samtidigt med at vi ønsker, at landets love naturligvis overholdes. Det Konservative Folkeparti i Varde Kommune vil gerne udtrykke at de berørtes ulykkelige og tragiske situation berører os alle dybt, hvorfor vi gerne vil tilkendegive vores dybe medfølelse og støtte. Det Konservative Folkeparti i Varde Kommune ønsker at folketingets partier står sammen om dette.