Covid-19: Hjælp til senfølger

Sundhedsstyrelsen: NYE KLINIKKER SKAL HJÆLPE PERSONER MED SVÆRE SENFØLGER

Langt de fleste, der bliver syge med COVID-19, får milde symptomer og bliver raske igen uden behandling. Men nogle få personer oplever forskellige senfølger, efter de har været smittet – og dem skal vi hjælpe bedst muligt.

Senfølgerne kan fx være udtalt træthed, åndenød, muskelsmerter, brystsmerter eller tab af smags- og lugtesans. De ses blandt alle aldersgrupper, både hos personer der har haft milde og svære sygdomsforløb og hos personer med både kroniske sygdomme og personer, som ikke fejlede noget, før de fik COVID-19.

For de fleste forsvinder senfølgerne gradvist igen, men desværre er der også en mindre gruppe, som får længere og mere komplekse senfølger og derfor får brug for behandling på sygehuset.

Derfor har vi lavet anbefalinger til, hvordan og hvor i sundhedsvæsenet personer med senfølger skal behandles. Vi anbefaler, at der i hver region bliver etableret en regional senfølgeklinik med tværfaglige teams, som skal behandle patienter med svære og komplekse senfølger og samtidig sørge for, at vi får mere viden på området. Personer med lette senfølger skal fortsat udredes og evt. behandles hos egen læge og i kommunen hvis der er behov for det.

Har du været syg med COVID-19 og oplever senfølger, er det vigtigt, at du kontakter din egen læge.

Læs anbefalingerne her: https://www.sst.dk/…/Nye-klinikker-til-patienter-med…