Demokratiets dag: Det handler om synlighed

I dag havde Ungdomsskolen Varde inviteret elevråd fra seks af kommunens skoler til en dag i Ungehuset Varde med fokus på demokrati.

Her blev talt om og arbejdet med debatkultur, indflydelse og inddragelse, og alle elever gik op i det med stor energi.

– Det handler helt grundlæggende om synlighed, siger René Steen Jensen fra Ungdsomsskolen.

– Alle, der er med i dag, er med i elevrådet på de forskellige skoler, og har dermed erfaring med demokratiet, og det er så det, vi arbejder med i dag. Der er jo stor forskel på, om man får en dagsorden stukket i hånden, når du skal til møde, som elev i 7. klasse, eller om du er blevet inddraget i samme dagsorden og har haft mulighed for at læse den igennem inden mødet.

Ungdsomsskolens lærere havde delt eleverne ind i grupper, hvor de sammen med lærere fra egen skole satte fokus på blandt andet rettigheder  og argumentationsteknik.

– Det er en fast tradition, at vi hvert efterår inviterer elevrådene til Demokratidag, og i år havde 50 elever meldt sig, og jeg må tage hattten af for det engagement, de lægger i opgaven, siger René Steen Jensen.