Flere stationer og mere nærpoliti til borgerne

De nye tiltag vil styrke det borgernære arbejde, som allerede foregår i politikredsen.

En helt nye nærstation og opgradering af to andre stationer slutter sig nu til de stationer, lokalpolitibetjente og landbetjente, som Syd- og Sønderjyllands Politi i forvejen har.

Den politiske aftale, der er indgået for politiet i 2021 til 2023, indebærer, at der på landsplan etableres 20 nye nærpoliti-enheder. Formålet er at gøre politiet mere fysisk tilgængeligt, synligt og komme tættere på borgerne lokalt. Hvert sted skal der være åbent mindst 15 timer om ugen.

Den politiske beslutning var, at der i vores politikreds skulle etableres nærpolitistationer i Esbjerg kommune og i Tønder kommune.
For at kunne afgøre hvor mere præcist, stationerne skulle placeres, er der gennemført et analysearbejde og set på kommunerne med politifaglige briller. Der har også været et tæt samarbejde og videns-udveksling med borgmestrene i de to kommuner.

Esbjerg Ø styrkes

På den baggrund er det besluttet, at det allerede eksisterende nærpoliti i det særligt udsatte boligområde på Stengårdsvej i Esbjerg styrkes og bemandes med mindst syv lokalbetjente. Stationen vil ligesom i dag være placeret i det tværfaglige center Krydset på adressen Stengårdsvej 319. Lokalerne er nye og tidssvarende og kan godt rumme de ekstra betjente.

Området har igennem flere år været udfordret i forhold til kriminalitet fra især to bande-grupperinger, som er i konflikt med hinanden. I forhold til Esbjerg kommune som helhed er der mere uro og flere hændelser, som kan gøre borgerne utrygge. Det er på Transport- og Boligministeriets liste over SUB-områder, særligt udsatte boligområder.
At antallet af lokalbetjente øges, betyder ikke, at der skrues ned for den øvrige indsats i området i form af både uniformerede og civile patruljer og efterforskningsindsatser.

Ribe styrkes

Sideløbende bliver bemandingen af nærpolitiet i Ribe styrket og øges fra fem til syv lokalbetjente. Også her vil der være åbent for betjening af borgerne i mindst 15 timer om ugen. Samtidig vil betjentene ligesom på de øvrige nærstationer få til opgave blandt andet styrke den forebyggende indsats i forhold til klubber og foreningsliv.  Også her kan den eksisterende lokalstation på Odins Plads 2 i Ribe rumme de ekstra betjente.
Den kørende patruljering og dækning ved borgeropkald på 112 og 114 vil fortsat blive dækket af det net af patruljevogne, som beredskabet i Esbjerg står for.

– Vi hører til de politikredse, som i forvejen har et godt spredt netværk af stationer og lokalpoliti, siger politidirektør Jørgen Meyer fra Syd- og Sønderjyllands Politi. Med de forstærkninger, der er på vej, vil nettet blive endnu mere fintmasket. Samtidig med stationerne har vi fortsat vores mobile stationer, politibusserne, som nærbetjentene kan køre ud med. Når der kommer gang i det offentlig liv igen efter nedlukningerne, vil de hyppigt igen kunne ses i gadebilledet.

– Betjentene, der er knyttet til nærpolitiet, kan arbejde meget bredt med borgernærhed. De kan blandt andet patruljere i lokalområdet som et supplement til beredskabet. De kan udbygge kontakten og samarbejdet med de lokale foreninger og andre netværk. De kan besøge borgere, der har været udsat for indbrud og give dem gode råd om sikring af boligen. De vil i det hele taget være et godt supplement til det borgernære arbejde, vi laver allerede, siger Jørgen Meyer.

Du kan læse mere om Syd- og Sønderjyllands Politi og se alle vores nuværende stationer her: Syd- og Sønderjyllands Politi