”Her hersker det gode virvar”

Føljeton – FGU Varde

De er henholdsvis dansklærer og matematiklærer, men på FGU glider det hele sammen på en helt unik måde, hvor det giver den allerbedste mening. I hvert fald når man lytter til de to lærere, Ulla Riber og Rune Schack.

– Prøv at se de her menukort for eksempel, dem har eleverne jo selv skrevet, lavet design på og printet ud, siger Ulla Riber og viser et Halloween-menukort frem, der ligger på bordet i anledning af dagens middag.

Der arbejdes ud fra en større helhed, hvor alt tænkes op i én enhed i et forløb hvor man undervisningsmæssigt kommer hele vejen rundt.

– Jeg underviser blandt andet i matematik, og her oplever jeg tydeligt en større forståelse for faget fra elevernes side, når man bruger deres virkelighed i matematikken i stedet for de æbler og pærer, der altid bruges i bøgerne, smiler Rune Schack. Han underviser desuden i engelsk og samfundsfag.

– Selv om vi har lokaler, så er vi stadig en helhed, og vi samarbejder i teams, for på den måde at kunne give den optimale undervisning og inspiration til eleverne; det fungerer – selv om vi da sagtens kunne bruge mere plads, lyder det fra Ulla Riber.

Ulla underviser qua sit fag også elever med andet sprog end dansk.

– Vi har jo mange forskellige elever her; elever med forskellige nationaliteter, elever der er udfordret på den ene eller anden måde, elever der lige skal finde ståsted inden næste skridt i livet, osv., og det giver en helt unik atmosfære at være så mange forskellige mennesker samlet på ét sted. En styrke – helt klart, lyder det fra Ulla Riber.

 

Ordblind

Ulla Riber arbejder også med ordblindhed, og her er hendes budskab tydeligt: At være ordblind behøver slet ikke være en forhindring til de mål, du har. Der findes så gode hjælpemidler i dag – og så er det at kunne læse og skrive – formidle – ja det er faktisk mange ting. Man kan udtrykke sig kunstnerisk, med video eller på andre måder. Her ser vi mulighederne!

I øjeblikket arbejdes der i Ulla og Runes team med det amerikanske valg. Og dette ud fra princippet at skabe en helhed.

– Det er bare nemmere at forholde sig til noget der er – som med menukortene – og nu det, der bliver omtalt meget i nyhederne. Det giver en helt anden nerve i undervisningen, er de to lærere enige om.

– Jeg vil så gerne fremhæve husets styrke, som jeg allerbedst kan betegne som ”at vi ser hinanden” – her er plads til forskellighed, her er plads til at etablere nye bånd, venskaber – og der er også plads til, at der er nogen man kommer bedre ud af det med end andre, fortæller Ulla Riber.

Corona

Covid-19 har også fyldt – og fylder – på FGU Varde.

– Det er svært – vi mangler plads, og fysisk er det vanskeligt at holde afstand. Vi forsøger at etablere mindre grupper, man opfordres til at holde sig i, og det ser ud til, at det rent faktisk har haft en positiv sidegevinst, nemlig at der er blevet knyttet nye venskaber. Og selv om Covid-19 er noget skidt, så giver det på en eller anden måde et sammenhold. Der hvor det er besværligt, er når det kommer til vores fælles ture ud af huset. Her sætter Corona begrænsninger. Men jeg tænker faktisk, vi har nogle rigtig seje og ansvarlige unge mennesker her på stedet, der har udvist en enorm omstillingsparathed, konkluderer Rune.

– Igen – her hersker en helt unik ånd på FGU Varde, og når man er midt i det gode virvar, så smitter den gode atmosfære af, og så klarer vi også alle sammen udfordringerne omkring Corona, lyder det afslutningsvist fra Ulla Riber.

 

OM FGU:

FGU er for dig, der har brug for at udvikle dig personligt eller socialt for at komme videre i uddannelse eller job.
Måske er du faldet fra en ungdomsuddannelse og har brug for at finde vejen tilbage.
FGU er for unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse.
Uddannelsen består af 3 spor:

  • AGU– Almen grunduddannelse
  • EGU– Erhvervsgrunduddannelse
  • PGU– Produktionsgrunduddannelse

FGU er en uddannelse med almene fag, undervisning på værksted og i praktik.
På FGU kan du vælge mellem forskellige spor.
Hvis du fortryder undervejs, er der gode muligheder for at ændre dit valg.
På FGU får du spændende undervisning med masser af praksis, og du bliver en del af stærke, sociale fællesskaber.
FGU tilbyder et aktivt ungeliv, hvor du kan deltage i forskellige sociale aktiviteter.

Se mere om FGU på uddannelsesguiden