Kamphaner i byrådet ??

Læserbrev af af folketingskandidaterne Steen Holm Iversen (C) og Preben Friis-Hauge (V)

I et indlæg på Socialdemokratiets hjemmeside og senere på Socialdemokratiet i Vardes facebook side udtaler gruppeformand Søren Laulund dette:

”Det ikke udskrevne valg præger allerede nu uheldigt vort lokale byrådsarbejde – idet vi i vor midte har ikke mindre end 2 borgerlige kamphaner, der har taget hul på valgkampen og kæmper for et folketings kandidatur.”

”Ved hver given lejlighed bringes Christiansborg politikken ind i debatten. Desværre oftest på en måde, der fjerner fokus fra de aktuelle lokale problemstillinger, der er vores opgave at forholde os til.”

Det er ikke altid nemt at forholde sig til eller forstå den socialdemokratiske gruppeformands bandbuller men måske har han sidste uges ”politikermøde” arrangeret af Udviklingsrådet i Ølgod i tankerne.

Ganske korrekt deltog vi begge i dette møde. Det var et borgermøde om kommunale forhold, og som det møde traditionsmæssigt altid har været det. 99% af mødedeltagerne stillede spørgsmål til kommunale forhold, mens et par enkelte deltagere flere gange i løbet af aftenen blev ved med at komme med landspolitiske spørgsmål. Efter vores opfattelse svarede vi begge både høfligt og ultra kort på de stillede spørgsmål, og vi fokuserede på det kommunale, som vi alle var til møde om i vores svar.

Vi havde hverken folketings valgmateriale med, og ej heller bannere, Roll-ups, brochurer eller lignende, så at vi skulle “agere kamphaner” på en kommunal skueplads som påstået af Søren Laulund, det kan vi ikke nikke genkendende til.

Vi tilsidesætter ikke kommunale forhold i Varde byråd, bare fordi vi er folketingskandidater. Det er igen en påstand som vi ikke kan genkende. Tvært imod, så er vores detaljerede kendskab til og arbejdet med det kommunale virke, en glimrende platform at stå på, hvis vi opnår valg, og det vil kunne gavne såvel Varde Kommune, som hele den sydvestjyske del af Danmark, som vi er en del af.

Vi noterer os, at Socialdemokratiet i mange forsøg har søgt at få repræsentation på “Borgen” fra Varde Kredsen, og vi tænker ikke, at borgerne kan fortænke nogen i, at borgerlige politikere nu også giver det et forsøg.

Vi noterer os yderligere, at den socialdemokratiske gruppeformand igen, som det er sket flere gange før forsøger at skabe en kunstig afstand imellem det landspolitiske og det kommunale.

Det ville klæde den socialdemokratiske gruppeformand at stå på mål for og tage ansvar for den politik hans parti fører i stedet. Efter vores opfattelse kan man ikke adskille politiske partier på den måde som Søren Laulund nu igen lægge op til. Faktum er at den socialdemokratiske mindretalsregering ikke vil inflationskompensere kommunerne. De vil finansiere deres Arne pension ved at spare på indsatserne overfor de unge som hverken er i job eller arbejde og i deres seneste udspil lægge de op til at spare 2,5 mia i kommunerne på unødvendigt bureaukrati – som de selv for 74% vedkommende selv har indført i løbet af de sidste tre år. At beskylde os for at påvirke arbejdet i byrådet uhensigtsmæssigt og uheldig uden at nævne et eneste eksempel er simpelthen ikke seriøst eller ordentligt.

Om der skal være valg nu eller senere er ikke op til os. Det er interessant at Søren Laulund tilsyneladende har en krystalkugle der kan forudse at verden er mere stabil i juni og at det skulle være et bedre tidspunkt at gennemføre et valg på. Sådan en krystalkugle har vi ikke men vi afventer derimod folketingets åbning og kan i al stilfærdighed konstatere at et af den socialdemokratiske mindretalsregerings støttepartier har trukket sin støtte og krævet et valg.

Efter grundloven kan en regering kun blive siddende så længe den ikke har et flertal imod sig.