Kristendemokraterne er gået med i budgetforliget for 2023 – 2026

Pressemeddelelse fra Kristendemokraterne i Varde Kommune.

Kristendemokraterne er gået med i budgetforliget for 2023 – 2026 på trods af en vanskelig økonomisk situation kommunen – en svæver økonomisk ramme fra regeringen og voldsomt stigende priser. Vi viser dermed, at vi også tager ansvar, når noget er svært.

Det er i budgetaftalen lykkedes at fastholde ”varme hænder” på både ældreområdet og på børne- og familieområdet. Vi havde gerne set, at vi kunne fastholde endnu flere midler på områderne.

Vi er især glade for, at det er lykkedes at fastholde aftenvagten på demensenheder, og at der er fundet midler til plejecentersygeplejersker. Det er også glædeligt at vi har kunnet fastholde de forskellige klippekortsordninger på ældreområdet.

På børne-og familieområdet er tilfredse med, at det er lykkedes at bevare dagtilbudspuljen og sprogstimuleringspuljen i dagtilbuddene.

Vi er glade for, at der er fundet midler til udvidelse af Møllehuset i Tistrup. En tiltrængt udvidelse, der også falder i tråd med vores ønske om øget bosætning.

Vi er glade for at der er fundet penge til specialbørnene både i Solsikken og på Sct. Jacobi Skole. Vi ser frem til, at vi i udvalget vil fordybe os i en grundlæggende analyse af hele skoleområdet. og at vi på baggrund af analysen kan træffe beslutninger om indsatser i fremtiden.

Vi ser med bekymring på udviklingen med det stigende antal visitationer til specialtilbud. Alle børn skal have det tilbud, som deres behov kræver. Vi mener dog ikke, at dette altid er et specialtilbud. Vi ser med tilfredshed på at der skal arbejdes med mellemformer og at 10. klasses specialelever i fremtiden flyttes over i Ungdomsskoleregi. Almenskolen skal i fremtiden udvikles, så der er plads til større mangfoldighed – selvfølgelig med til førelse af midler.

I de kommende uger skal vi arbejde med udmøntning af de 10 mio. kr., vi har afsat til udmøntning af byrådsgrundlaget. Her vil vi særlig lægge vægt på: Det er helt vildt så mange nye, vi gerne vil se, den grønne tråd og hverdagen er vældig.