KV21: Historisk bred aftale om valgteknisk samarbejde

Det Konservative Folkeparti, Kristendemokraterne, Borgergruppen, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Liberal Alliance har indgået en historisk bred aftale om valgteknisk samarbejde ved kommunalvalget til november.

Parterne er enige om, at aftalen indgås for at undgå stemmespild mellem partierne og listen, og give flest mulige vælgere indflydelse på en borgerlig-liberal sammensætning af Varde byråd.
Aftalen omfatter alene et stemmeteknisk valgforbund, og partierne er frit stillet politisk og i forbindelse med konstitueringsforhandlingerne.

Det Konservative Folkeparti, Formand Heidi Bundgaard: (foto)
”Det Konservative Folkeparti er meget glad og tilfreds med aftalen om et teknisk valgforbund. Vores mål med at indlede forhandlingerne om et bredt borgerligt valgforbund har været at sikre flest mulige borgerlige vælgere en indflydelse i det kommende byråd og minimere det potentielle stemmespild”

Formand Heidi Bundgaard mob: 2145 0395 & Gruppeformand Steen Holm Iversen: 23246864

Borgergruppen, Formand Dorthe Holm Jacobsen:
”Borgergruppen er glade for at være en del af dette historiske valgforbund, der skal sikre, at tabte stemmer samles op med det formål at skabe modvægt til kommunens største parti Venstre. Vi ønsker at gå fra Venstreland til Fællesland, og med det mener vi, at Varde Kommune vil have utrolig godt af, at Venstre ikke sidder på magten alene – at vi for en gang skyld ser en bred konstituering. Det vil gennem gode og ligeværdige forhandlinger styrke demokratiet i Varde Kommune”.

Formand Dorthe Holm Jacobsen, 3086 5383 & gruppeformand Henrik Vej Kastrupsen, 6120 2001

Dansk Folkeparti, Formand Frode Flyvbjerg Kristensen ”Dansk Folkeparti er stolt over at deltage i et historisk valgteknisk samarbejde mellem 6 borgerlige partier, til gavn for alle.”
Formand Frode Flyvbjerg Kristensen, 4075 0393 & næstformand Brix Qvistgaard

Kristendemokraterne Gruppeformand Inger Marie Kristensen:
”I KD ser vi det valgtekniske valgforbund som en god vej til at sikre demokratiet de bedste muligheder i Varde Kommune. Hver enkelt stemme er vigtig!
Vi tilslutter os derfor målet om at sikre flest mulige vælgere indflydelse på sammensætningen af et kommende byråd, og at der ikke spildes stemmer”.

Formand Jens Holm Schmidt, 5095 1545 & Gruppeformand Inger Marie Kristensen, 2325 8704

Nye Borgerlige, Formand Poul Blom Petersen:
”Nye Borgerlige er en ny bevægelse/parti, som ønsker at ønsker at afskaffe så meget politisk styring som muligt. Vi ønsker at give den personlige frihed til borgerne i Varde kommune, så borgerne og lokalsamfundene får retten til at styre deres eget liv og samfund. Det kan kun ske med et stærkt mandat ved kommunalvalget. Derfor støtter Nye Borgerlige op om et bredt borgerligt teknisk valgforbund. Nye Borgerlige er bygget på sund fornuft og et bredt teknisk valgforbund af partier og lister baseret på borgerlige værdier, er sund fornuft. Derfor deltager Nye Borgerlige i valgforbundet, så ingen borgerlige stemmer går tabt til kommunalvalget”

Formand Poul Blom Petersen tlf. 2946 1215 / Næstformand Bjarne Burgdorff tlf. 2469 4530

Liberal Alliance, Formand Per Dueholm:

”Hele det politiske landskab er i denne tid i opbrud og vi vil se en helt anden sammensætning af byrådet efter næste valg. Liberal Alliance er derfor glad for at en række partier har sluttet sig sammen i et meget bredt valgforbund som vil skabe et alternativ til det nuværende flertal. Heldigvis er der forskel på landspolitik og lokalpolitiker og Liberal Alliance Varde vil med aftalen gerne vise, at vi rækker hånden ud til alle liberale og borgerlige kræfter i kommunen. Alle stemmer og meninger skal høres uanset hvor man bor i kommunen”

Formand Per Dueholm, 40576378