Læserbrev: De konservative kridter banen op

De konservative kridter banen op – til endnu 4 år med borgerlig blok

Læserbrev indsendt af Søren Laulund, Socialdemokratiet Varde.

I JV den 26.08.21 kridter De Konservative banen op i til det kommende kommunalvalg i Varde. Det er klar tale. Borgerligt styre – og skattestigninger er et fy- ord. I socialdemokratiet ser vi tingene anderledes.

Der har været borgerligt styre i en årrække – i de senere år balancerende på et enkelt mandat. Det betyder at næsten halvdelen af Varde kommunes befolkning reelt sættes udenfor indflydelse. I socialdemokratiet tror vi på at kommende års store udfordringer med at fastholde velfærd, miljø og klima indsats løses bedst i bredt samarbejde ” over midten”.  Blok politikken skal pakkes i skuffen og et pragmatisk tværgående samarbejde fremmes.  Derfor er der stor forskel i tankegangen hos Socialdemokratiet og De Konservative.

Det er korrekt at jeg ved flere lejligheder  – har peget på  skatten – frem for grønthøster reduktioner i velfærden.  At det ikke er en realitet tilskriver jeg en for Varde gunstig udligningsreform. Den gav et tiltrængt økonomisk spillerum – som vi gradvist æder os ind på. I Socialdemokratiet vil vi tilkendegive; – Vi går ikke til valg på at hæve skatten, men hvis det bliver nødvendigt for at holde velfærds niveauet  – så er skatten ikke en hellig ko. Vi vil foretrække at dreje på skatteskruen – hvis det er nødvendigt for at sikre gode forhold for børn, ældre – og øvrige der har et behov.

I enkeltsager har konservative kandidater talt med et socialt hjerte – der kunne være en socialdemokrat værdig. Derfor er det godt at forskellene på vore grundholdninger bliver tydelige.