Læserbrev: Det Konservative Folkeparti har et stærkt og engageret bagland i Varde Kommune

Af Den Konservative byrådsgruppen i Varde byråd v. gruppeformand Steen Holm Iversen, Lundvej 154, 6800 Varde.

Formanden for den konservative vælgerforening Hans Jørgen Larholm har i anledningen af byrådets 100-dages jubilæum fremlagt sin analyse af de første 100 dage og fremhæver en række konkrete sager.

I byrådsgruppen sætter vi stor pris på en særdeles aktiv og debativrig vælgerforening, og som det fremgår, så følger vores bagland nøje med i byrådets arbejde.

Vores formand nævner ”Robot-gate”. Vi betragter det på ingen måde som forligsbrud, når vi forholder os kritisk til implementeringen af et delelement af et budgetforlig vi ikke tror på. Når der rykkes så væsentligt ved en præmis for et forlig, så vil det skabe en reaktion. Også i det konservative bagland.

Vi beklager de konsekvenser, som ”gabestoksagen” har haft. Borgerne skal trygt kunne både søge om aktindsigt og føle sig trygge i deres kontakt med kommunen. Vi værner om borgernes retssikkerhed i alle dele af vores politiske arbejde.

Vi er 121 dage inde i en 1461 dage lang byrådsperiode. Vi ønsker et godt byrådssamarbejde baseret på respekt, ordholdenhed og tillid. Vi har også forventninger til at den ledelsesopgave, der påhviler det parti, der har borgmesterkæden løftes med respekt på hele byrådets vegne.

Vi ønsker at udvikle det gode og konstruktive samarbejde med både borgmesteren og de øvrige byrådsmedlemmer. Vi har et fælles mål om at skabe den bedste kommune og de bedste resultater for vores borgere, ved at finde fælles løsninger på de udfordringer vi står overfor. Det går vi benhårdt efter.