Læserbrev: Nytænkning i skolen – Sådan

Af: Rasmus Sømod, Kandidat til Varde Byråd, Det Konservative Folkeparti (C), Hovedgaden 44, Næsbjerg, 6800 Varde

Kristendemokraterne har spurgt til, hvilke veje vi i Det Konservative Folkeparti vil gå for at nytænke folkeskolen indenfor det eksisterende budget. Det skal vi med glæde svare på.

Man skal forandre for at bevare og jeg ønsker at bevare alle de nuværende folkeskoler i Varde Kommune. Det vil bare ikke kunne lade sig gøre i den nuværende skolestruktur.

Vi er optaget af de udfordringer vi kender og har kendt til længe. Cirka en tredjedel af vores elever fortæller os at de ikke trives i deres skole. Cirka 12-15% af vores afgangselever forlader skolen uden de er blevet hjulpet med deres ordblindhed, og en stor gruppe af unge ender uden en eksamen, og uden at fortsætte i en ungdomsuddannelse og uden at komme i arbejde. Endelig ved vi at antallet af børn med særlige behov og behov for et specialtilbud kun vil stige i de kommende år.

Så det gør at vi er optaget af, om vi ikke kan udnytte vores skoler og samlede skolestruktur endnu bedre end vi gør i dag; så vi gør mere og gør det bedre for den enkelte elev. JV bragte for noget tid siden en række triste historier om unge der ikke blev hjulpet og ikke blev set af deres skole, deres lærere og ikke blev hjulpet mens tid var. Det er vi optaget af at ændre og rette op på.

Vi mener vi kan udnytte vores skoler endnu bedre; Hvis en elev i Varde, har behov for mindre rammer, større opmærksomhed og mere hjælp, som en mindre skole der er udfordret på elevantallet, kan tilbyde, hvorfor så ikke gøre det muligt?

Har vi råd til at lade være? Og ja. Det vil koste nogle penge i transport og det vil kræve vi tænker anderledes og at vi sætter barnet og den unge i centrum, sammen med deres forældre og sammensætter det bedste tænkelige skoletilbud.

Af samme årsag har vi i vores budgetforslag, der lige er førstebehandlet af byrådet og netop nu er i høring, stillet forslag om, at der skal kigges på, hvordan vi kan ændre skolestrukturen, så den bliver mere fleksibel at arbejde med både for forvaltningen men også for og ikke mindst for forældrene.

Konkret foreslår vi, at der laves en analyse af, hvordan man f.eks. kan gøre, så eksemplet ovenfor, kan blive en mulighed i fremtiden. Med denne analyse i hånden stiller vi os gerne i spidsen for at ændre skolevæsenet, så vi kan fremme både trivsel og læring blandt børnene og så vi kan bevare den decentrale skolestruktur.

Vi er naturligvis helt enige om, at der skal være ro på skoleområdet de næste fire år, så vi i fællesskab kan arbejde med øget bosætning. Men de udfordringer vi kender til, skal vi gøre noget ved. Det skylder vi børnene og det skylder vi forældrene og ikke mindst os selv.

Det Konservative Folkeparti har med vores budgetforslag taget det indledende skridt og håber naturligvis på, at de andre partier i byrådet vil bakke op. Konkret ønsker vi også at både Danmarks lærerforening og BUPL inddrages i arbejdet således vi får kigget på alle tilbud fra vuggestue og dagpleje til folkeskolens afgangsklasser.

Vi kan sammen angive retningen for både vores investering i bosætning men tillige i vores folkeskole som vi ser som en af vores samfunds vigtigste institutioner.

Selvom KD ikke i dag er repræsenteret i Varde byråd håber vi dog, at KD kan se både nødvendigheden som ideen i det og vil bakke det op.

Ellers mener vi KD og de øvrige partier må være konkrete om deres vej; herunder hvor de vil finde pengene til det. Det Konservative Folkeparti starter, i modsætning til andre partier, med vores konkrete forslag til budgetforhandlingerne. Så tager vi de næste skridt derefter. Vi udskriver ikke en regning på 20 millioner som SF har gjort uden at vi forudgående grundigt at analyseret vores forslag og søgt at samle alle partier om et bredt forlig. Tænk sig hvis vi i Varde kunne skabe en lille revolution og tackle nogle af de udfordringer og problemer vi ved vores folkeskoler slås med i dag. Vi synes det ville være stort, men vi ser det også som en bunden dagsorden.

Vi ser landsbyskolerne som et middel til bosætning. Og flere borgere i kommunen er, som sagt, lig med flere skattekroner til at betale for vores allesammens velfærd. Hvis vi ikke gør noget, så kan det betyde lukning af op til 3-4 skoler i de kommende år. Vi vil forandre for at bevare og vi vil investere i både børn og bosætning.