Læserbrev: Tillid er noget man gør sig fortjent til!

Læserbrev, indsendt af Steen Holm Iversen, byrådsmedlem, Det Konservative Folkeparti Varde:

I et opslag på dette medie fredag 13. november slår Søren Laulund, Socialdemokratiets spidskandidat, til lyd for, at regeringen har håndteret Corona krisen godt, og vi fortsat skal vise regeringen og myndighederne tillid.  Det er lidt svært at tage Søren Laulunds læserbrev alvorligt, når man ser på, hvordan hans partifæller opfører sig og behandler de mange, mange mennesker, der er hårdt ramt af krisen – uanset om det så er af den ulykkelige smittehåndtering i danske minkbesætninger eller de brancher, der nu på tredje måned er ramt af påbud om at lukke. De står fortsat uden nogen form for økonomisk kompensation og kan ikke betale deres regninger.

I foråret gav alle folketingets partier den socialdemokratiske regering hidtil usete beføjelser til at håndtere sundhedskrisen. Dette skete i tillid til, at regeringen ville respektere, og leve op til den tillid som alle folketingets partier viste Mette Frederiksen og hendes ministre. Den tillid har Mette Frederiksen ikke levet op til. Regeringen har optrådt både arrogant og egenrådigt, og regeringen vælger igen og igen ikke at inddrage folketingets partier i håndteringen af sundhedskrisen.

Minkgate har for alvor udstillet magtarrogancen og understreget det alvorlige problem, som vi har med den socialdemokratiske regering, der mener, at danskerne skal efterleve regeringens og myndighedernes mindste påbud og anbefaling, imens regeringen fuldstændig åbenlyst mener sig berettiget til at tilsidesætte både grundloven og folketinget!

Regeringen har besluttet at afvikle dansk minkavl. Der er ikke tale om en nedlukning, for der har ikke på noget tidspunkt været tale om at bevare avlsdyrene og dermed forudsætningen for at kunne ”åbne” igen med udgangen af 2021, hvis forholdene er til det. Dermed har regeringen de facto besluttet en ekspropriation og en fuld og hel erstatning er dermed det eneste rimelige. Det er bare ikke det regeringen lagde op til i sit forslag til en hastelov.

Så når Søren Laulund opfordrer til nedsættelse af et Coronaråd, er det sikkert velment, men på ingen måde et synspunkt hans egen formand Mette Frederiksen bakker op om – hverken i ord, handling eller forhandling! Når nu vores demokrati faktisk virker – som vi ser det i Varde – hvorfor fravælger regeringen det så?

Det forekommer mig ubegribeligt, at man kan argumentere for at bevare avlsdyrene. Det er både fornærmende og ubetænksomt.

For det første er det efter branchens eget udsagn for sent – de er slået ihjel, og for det andet er det et forslag hans egen statsminister Mette Frederiksen og socialdemokratiets fødevareordfører Anders Kronborg, senest fredag pure afviste, da Mogens Jensen i et anfald af noget der minder om panik foreslog det samme.

Efter onsdagens samråd kan Mogens Jensen end ikke længere finde rundt i, hvad han selv har sagt besluttet og skrevet. Han har derfor besluttet at lave en redegørelse og en undersøgelse – af sig selv – efter et kujonagtigt forsøg på at tørre ulovlighederne af på embedsmændene. Jeg forventer mig intet af den redegørelse andet end dårlige undskyldninger!  Men – måske får vi svar på hvorfor Mogens Jensen i tre måneder helt usædvanligt har afvist enhver dialog med minkavlernes brancheorganisation.

Det er muligt Sørens Laulunds fantasi ikke rækker til virkeligheden, men faktum er, at man tog en ulovlig beslutning, og at regeringen fortsætter med udførelsen af den samme ulovlige beslutning, vel vidende den er ulovlig og er et brud på grundloven. Det er helt uhørt og undergraver tilliden til både regeringen og myndighederne.

Der var ikke noget jeg heller ville end at bakke op om myndighedernes håndtering af Corona krisen, men det kræver at regeringen viser, den har en reel respekt for de mennesker, som regeringens altomfattende og stærkt indgribende beslutninger rammer! Ikke før!

Tillid er noget, man gør sig fortjent til, havde denne regering nogens tillid i Varde, er den væk eller i hvert fald stærkt stækket efter den helt uværdige behandling af minkerhvervet! Det haster med at få tilliden til håndteringen af epidemien og respekten for vores demokrati genoprettet.

Vi har brug for at stå sammen i kampen imod COVID-19. Uigennemtænkte og ulovlige beslutninger splitter os i stedet for at samle os – i den kamp, der skal give os vores fremtid tilbage.