Læserbrev: Tillykke til Oksbøl – tillykke til oplandet

Læserbrev af Henrik Vej Kastrupsen, Violvænget 4, 6840 Oksbøl. Byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti

Det lykkedes under dette års budgetforhandlinger at få afsat 6 millioner kroner til byfornyelse i Oksbøl. Samtidigt besluttede vi os for at igangsætte et arbejde, der skal se på de trafikale udfordringer ved Turisthotellet og Den Gamle Hal. Vi, i Det Konservative Folkeparti, måtte kæmpe for vores sag, men det lykkedes, og det går hen og bliver vigtigt for alle oplandsbyer. Nu er det nemlig slået fast, at det er Varde Kommune, der skal være proaktive i forbindelse med oplandsbyernes byforskønnelse. Her er det vigtigt at skelne mellem de mindre projekter i en by, hvor økonomien typisk findes i puljen til udviklingsplanerne, og så den noget større områdefornyelse, hvor der kræves flere kræfter, end en by selv kan mønstre. Til det formål findes der nu, efter et ønske fra Det Konservative Folkeparti, en pulje til områdefornyelse – en pulje, hvor der ikke kræves medfinansiering. Eneste krav er, at byen har en områdeplan. I Oksbøl er det første gang siden kommunesammenlægningen i 2007, at Varde Kommune investerer i byens udseende. Det er tiltrængt, da der snart sker store forandringer. For det første etableres museet FLUGT, og for det andet bygges der inden længe nye boliger i bymidten. I den forbindelse har vi en bunden opgave i at finde et nyt sted til byens Medborgerhus (Kulturhus). Vi arbejder også på at forbinde museet med bymidten via en ”flygtningesti”, og alle disse ting betyder, at vi skal have skabt et smukt og tydeligt centrum i Oksbøl. Jeg glæder mig.