Læserbrev: Velkommen tilbage

Af: Rasmus Sømod – Kandidat til Varde Byråd – Det Konservative Folkeparti – Hovedgaden 44, Næsbjerg 6800 Varde

Kære børn og unge, alle forældre og lærere. Velkommen tilbage til skolen her efter sommerferien. Velkommen tilbage til madpakker, tidligt op, Aula, lektier, kammerater og en masse god læring. Jeg er sikker på vi alle sammen trænger til at få et normalt skoleår.

Mange i Varde, særligt fra den røde side af byrådssalen og måske især udenfor byrådssalen – har meget travlt med at råbe højt op om hvor få penge der er afsat til skoleområdet i Varde Kommune. Sandheden er at vores skolevæsen er forholdsvis dyrt fordi vi holder fast i et decentralt skolevæsen fordi det er godt for bosætningen.

En kæmpe tak skal der herfra lyde til alle de skoleledere der formår at få det bedste ud af de midler de har til rådighed. Samt en tak til de skolelærere der også formår at lave en inspirerende undervisning i de undervisningsmiljøer der er til rådighed.

Er flere penge så den eneste vej til bedre undervisning og højere karakterer? Og er højere karakterer et udtryk for en skole i trivsel. Svaret er NEJ.

Karakterer er ikke et udtryk for begavelse. Derfor vil konservative ikke kun kæmpe for at få afsat flere penge til området. Hvis der skal afsættes flere midler, skal vi have det bedste ud af, og dette i samarbejde med hver enkelt skoleleder og skolebestyrelse, der skal tages med på råd om hvordan netop deres skole kan udvikles bedst muligt.

Med det for øje, at karakterer og trivsel går hånd i hånd, er OL-guldvinder i badminton Viktor Axelsens opsang i denne uge bare vand på den mølle. Det skal det være sjovt at træne udtaler han i den takketale han holdt umiddelbart efter, at han landede i Danmark.

Samme præmis gælder for folkeskolen. Det skal være sjovt at lære og her skal børns forskellige behov have en plads i skolen. Hvis du behandler alle forskelligt, så behandler du alle ens, og med det får vi også en inkluderende skole. Børn skal trives. Glade børn giver god læring. Jeg mener, at én af måderne er at få færre børn i klasserne, så der bliver mere plads til den enkelte elev.

Dette kan gøres på mange måder og behøves ikke nødvendigvis kun at være et spørgsmål om at tilføre flere midler. Det kan også være et spørgsmål om struktur. Jeg – og Det Konservative Folkeparti mener, at den nuværende struktur og distrikter er en mulig begrænsning og Vi foreslår derfor, at den nuværende skolestruktur ændres, hvorved vi både udnytter vores struktur bedre, får styrket trivslen og samtidig få hævet de faglige præstationer. I stedet for at det bliver et problem for en skole at have små klasser bør vi udnytte den mulighed til at skabe bedre ramme om de elever der mistrives i på de store skoler og i de store klasser. Det vil betyde at de mindre skoler kan tilføres elever, der måske har behov for de rammer en mindre skole kan tilbyde samtidig med at de kan få glæden ved at lære tilbage. Og det giver begrebet ”frit skolevalg” en helt anden dimension, da forældre uafhængig af, hvor de bor kan få deres børn i den skole, de vurderer, er bedst for deres barn. Slutteligt gør det også skolerne og lokalsamfundene mere trygge, da man ikke behøves være bange for, at nogle små klasser i et par år betyder lukning af skolen. Skolelukninger er katastrofer for de lokalsamfund der rammes og med vores forslag vil vi forsøge at fastholde den struktur vi kender i dag samtidig med at vi i fællesskab kan arbejde målrettet med at styrke bosætningen. Flere borgere er som sagt lig med flere skattekroner i kassen.

Det Konservative Folkeparti er kritiske overfor det nuværende skoleforlig fordi den giver utryghed og fordi den betyder, at der i den kommende valgperiode – som elevtallene ser ud nu – kan betyde lukning af op til 4 skoler rundt i kommunen. Det er vi imod. Vi ønsker at investere i fremtiden og i vores børn.