Nu har vi sikret, at børnene i Vardes skoler ikke længere skal kigge langt efter lærerne

Søren Laulund, borgmesterkandidat, Socialdemokratiet Varde: Socialdemokratiet er en del af budgetaftalen, da den kom til at indeholde rigtig mange fokus områder som vi har lagt op til i vores forslag. Aftalen indeholder også mange gode forslag fra andre partier som vi fuldt ud kan bakke op om.
Af vore fokuspunkter bør nævnes øget klimasatsning, hvor vi har en ambition om at blive en mere klimavenlig kommune . vi ønsker med den yderligere 1 mio. kr. som afsættes, at få etableret et klimasekretariat. Vi ser også gerne, at der laves en erhvervs satsning med klima på dagsorden i form af et §17,4 udvalg(midlertidigt politisk udvalg ), hvor der skal være fokus på udvikling af den grønne vækst for både private og offentlige arbejdspladser i Varde kommune.
SYMBO er tilgodeset med i alt 1 mio.kr. over de næste 2 år. Vi glæder os til at se den fortsatte udvikling af Videnscentret og fødevare projektet med bæredygtighed på dagsorden. Det skal nok lykkes at skaffe privat medfinansiering, så der også på sigt kan sikres fondsmidler til endnu stærkere fokus på bæredygtig fødevare produktion. Det vil være helt unik for Varde kommune – promoveret fra Skovlund.
En af de helt store resultater i aftalen for os i Socialdemokratiet var det helt særligt aftryk i form af flere lønkroner til at aflønne de lærere, der skal til på skoleområdet allerede fra næste skoleår. Ligeledes i samtlige overslags år. Der har manglet økonomi i den nye struktur ”Skoler og Dagtilbud for alle” siden opstarten i 2017. Nu har vi med 4,2 mio. kr. sikret, at børnene i Vardes skoler ikke længere skal kigge langt efter lærerne.
1 mio. kr er sat af til ændring af skolevej, hvor det særligt vil gælde skoledistrikt ændringen fra Sct. Jacobi og ud til Lykkesgårds skolen. Det skal også ses i lyset af den politisk aftale som vi I A gruppen var en stor del af. Aftalen var 2 mio. kr. til SIG – Tistrup, samt cykelstiprojekt fra Banen på Ndr. Boulevard og hen til lyskrydset ved Vestre Landevej – lige her uden for vinduerne på Rådhuset.
Vi har i forligsteksten fået sat fokus på den øgede trafikstøj som opleves i Varde by ved omfartsvejen, hvor der ved nyudstykningen Søndertoften blev opført støjvold. Dette medførte yderlig støjbelastning i de etablerede villakvarterer med særligt villavejene Toftegårdsvej og Gyvellunden, hvor der skal søges fra de centrale statsmidler ved trafikaftalen til opførsel af støjvæg.
Forslag fra Plan og Teknik udvalget om flere midler til belysning ved stier – har vi fået prioriteret med et særligt fokus allerede i 2022. Her sættes belysning ved Varde Å fra Sejlklubbens ophalerplads og P-plads ved det gl. sommerland i gang. Det sker efter anbefaling fra en af politiets tryghedsvandringer sammen med Varde udviklingsråd.
Trivselsvejleder for skoleelever som mønsterbryder er fastholdt i aftalen, hvor vi har haft særligt fokus på nye initiativer til at sikre skoleelevernes tilbagevenden til den normale skolegang efter corona situationen. Vi kan derfor støtte op om dette nye tiltag med tilførsel af et årsværk/en ansat.
Som en del af budget aftalen undgik vi, at der blev skåret et halvt årsværk på læsevejlederne, foretaget en reduktion af beløb til aktiviteter i dagtilbud og i vores dagpleje på 5 %. Disse nedskæringer var der lagt op til i budget udkastet – og er stik imod den retning Socialdemokratiet ønsker for Varde kommune. Vi er glade for at nedskæringerne kom af bordet – ligesom vi også er glade for, at vi ikke skulle holde ferielukket i 2 uger i vores daginstitutioner og dagplejetilbud. En sådan lukke periode giver stor frustration og gener for mange af kommunens børnefamilier – Derfor også forslag vi som Socialdemokrater ville have haft svært at se os som aftalepart i.
Jeg kunne naturligvis fortsætte med en masse gode initiativ, men se i stedet link nedenfor på kommunens hjemmeside!