Positiv skoleleder: Vi går et normalt skoleår i møde

Skoleleder på 10iCampis Varde er optimist; han er overbevist om, at skoleåret 2021/2022 bliver forholdsvist normalt.

– Alt tyder på, at vi får lov til starte op med et nyt skoleår – nærmest uden restriktioner. Og det glæder vi os til her på stedet, lægger Martin Haldbo Hansen ud.

Han ser tilbage på et skoleår, der efter omstændighederne er gået godt. Covid-19 taget i betragtning.

– Vel har der været udfordringer, men det har jo været ens for alle, og nu må vi så videre. Og vi tager højde for de sidste halvandet år i Coronaens tegn, fortsætter Martin Haldbo Hansen, der sammen med underviserne på skolen allerede nu er ved at tilrettelægge næste års undervisning.

– Efter at have undervist virtuelt igennem så lang tid, skal vi nu stille om til normal undervisning igen, og vi skal huske, at mange af de kommende elever ikke har modtaget den undervisning, der ellers normalt finder sted. Det mener vi her på 10iCampus er særdeles vigtigt at have for øje i det kommende skoleår.

– Vi kommer til at køre en mere intenst undervisning til næste år, på den måde, at begge temlærere i perioder vil deltage i undervisningen. Vi vil også foretage flere tests, og dette udelukkende for at finde ud, hvordan vi bedst kan hjælpe og støtte den enkelte elev – det er jo en anderledes undervisningsform, der er foregået det seneste halvandet år, og der vil være nogle ting, der skal arbejdes mere med, end vi kendte til før Corona, siger Martin Haldbo Hansen.

For 10iCampus vil der være endnu mere fokus på netop den enkelte elev i det kommende skoleår, der vil blive arbejdet med fællesskabet, og om det udtaler skolelederen: Mange af eleverne har jo, ganske som alle andre, været isoleret, og vi skal alle sammen lære at indgå i det sociale fællesskab igen. Når man trives og har det godt, så lærer man også bedre.

Arkivfoto: Hvert år har eleverne på 10iCampus en stor OSO-opgave, der skal arbejde med. Her er det åbent hus omkring netop OSO-opgaverne.

Eksamen

Helt grundlæggende står skolen lige nu overfor den opgave at lære de nuværende elever at gå til eksamen. De unge mennesker har grundet Corona oplevet at få aflyst eksamener sidste år, og har derfor ikke prøvet at gå til en ”rigtig eksamen”, og det er der taget højde for på 10iCampus.

– Vi kører en seriøs eksamen. Alle elever skal op i såvel skriftlig som mundtlig matematik og dansk, og dette foregår med ekstern censor og efter alle gældende regler. Det er vigtigt for os at give dem en oplevelse af, hvad der venter for mange af eleverne de næste år, forklarer skolelederen, der kun har oplevet positivt feed back omkring eksamen.

– De fleste elever vil egentlig gerne til eksamen, når det kommer til stykket. Der er noget særligt over at slutte året af med en eksamen i stedet for, som vi oplevede sidste år, at korrespondere gennem en computerskærm, smiler Martin Haldbo Hansen.

Arkivfoto: Eleverne har ved skolestart en fælles “ryste-sammentur”, det er noget af det, skolelederen glæder sig til, man atter kan vende tilbage til.

Til august starter 120 nye elever på 10iCampus. Det er en fremgang på 20%, det glæder skolelederen.

– Jeg tænker, at flere har erfaret, at 10. klasse ikke er det ”fjumreår”, det tidligere har haft ry for. Her på stedet kan man vælge en række linjer, og få tilpasset undervisningen, så der målrettes mod det, der nu skal ske efter afsluttet 10. klasse. Og sammen med stedets lærere glæder jeg mig i den grad til at byde eleverne velkommen til et nyt spændende skoleår, hvor vi atter vender tilbage til alt det vi kender – herunder brobygning, linjefag, OSO (Obligatorisk Selvvalgt Opgave) og ikke mindst studieturene, som vi er mange, der har savnet, lyder det fra afslutningsvist fra Martin Haldbo Hansen.