Rejsedokumenter, som du skal medbringe i forbindelse med grænsekontrol ved indrejse i Danmark

Politiet oplyser: Rejselegitimation

Rejsedokumenter, som du skal medbringe i forbindelse med grænsekontrol ved indrejse i Danmark.

Se også indrejserestriktioner i Danmark som følge af COVID-19

Nordiske statsborgere

Ved indrejse direkte i Danmark fra et andet nordisk land, hvis der er indført midlertidig grænsekontrol:

 

Pga. den nordiske pasunion er der ikke krav om, at nordiske statsborgere skal medbringe pas ved direkte indrejse i Danmark fra andre nordiske lande. Dog skal du, ved kontrol ved grænsen, kunne sandsynliggøre, at du er nordisk statsborger. Det er kun pas og nationale id-kort, der indeholder oplysning om statsborgerskab.

Vi anbefaler derfor, at nordiske statsborgere medbringer et af følgende dokumenter:

 

  • Pas
  • Kørekort
  • Nationalt id-kort med billede (I Norden er det finske, norske og svenske statsborgere, der har et nationalt identitetskort, der er godkendt som rejselegitimation for indrejse i Danmark)

 

Nordiske statsborgere under 18 år er fritaget fra kravet om selvstændig legitimation, hvis denne rejser med en forælder/værge, der også er nordisk statsborger, og som kan identificere sig som anført ovenfor.

For nordiske statsborgere under 18 år, der rejser uden forælder/værge, gælder de samme regler som for voksne, hvorefter barnet skal kunne sandsynliggøre sit statsborgerskab. Vi anbefaler således, at barnet medbringer et pas. Dette krav gælder dog ikke for skoleelever under 18 år, som rejser i forbindelse med en skoleekskursion inden for det almene skolesystem eller med en fritidsordning. Ved skolerejser skal gruppen være ledsaget af en lærer eller anden person over 18 år, der er i besiddelse af en liste til brug for rejsen, som angiver alle skoleelever/ledsagende lærere samt dokumentation for rejsens formål og omstændigheder. Skolerejselister kan anskaffes ved, at rette henvendelse til Udlændingestyrelsen eller en dansk politikreds. Det er fortsat en betingelse for indrejse, at de ledsagende lærere opfylder indrejsebetingelserne.

Læs mere HER