Stort power-to-x projekt kan give bæredygtig fjernvarme i Esbjerg og Varde

Din Forsyning: For blot få år siden annoncerede Ørsted, at de ville lukke det kulfyrede Esbjerg-værket i 2023, og lige nu arbejder vi i DIN Forsyning på højtryk på Esbjerg Havn for at etablere en kombination af en række bæredygtige varmekilder, bl.a. Danmarks største havvandsvarmepumpe.

Nu ser det ud til, at vi kan tage næste skridt henimod en endnu mere bæredygtig varmeforsyning. Vi forventer nemlig at kunne indgå en aftale med Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) om at aftage store mængder varme, som vi kan benytte i vores fjernvarmenet. CIP planlægger et stort power-to-X projekt i Esbjerg, hvor de ved hjælp af grøn strøm vil omdanne vand til ammoniak, der skal bruges til gødning og skibsfart. Anlægget forventes at stå klar i 2026.

Bæredygtig genbrugsvarme
Produktionen af ammoniak vil generere rigtig meget varme. Så meget, at det kan give varme i radiatoren til op mod en tredjedel af vores kunder – svarende til ca. 15.000 gennemsnitshusstande.

Vores samarbejde med CIP er en banebrydende mulighed, som bl.a. er opstået, fordi vi lykkedes med at få dispensation fra kraftvarmekravet, efter at Ørsted annoncerede lukningen af Esbjergværket.

Det betyder, at vi kan tage et syvmileskridt henimod en fremtidig bæredygtig varmeforsyning, hvor varmen er baseret på restprodukter fra industrien. Det flugter utroligt godt med vores ambitioner om at mindske både spild af ressourcer og CO2-udledning.

Afgørende partnerskaber med vores omverden
Vi ønsker at arbejde hen imod, at vi i fremtiden kan basere fjernvarmen på 100 % restprodukter fra andre virksomheder. For når det handler om varmeproduktion, er nul produktion en god produktion i vores øjne. Det er klart at foretrække, hvis vi kan levere varme til vores kunder baseret på ressourcer, som ellers var gået til spilde.

Men selvom vi har udsigt til at kunne modtage store mængder varme fra projektet, har vi stadig brug for de bæredygtige alternativer til kul, som vi er i gang med at bygge på Esbjerg Havn. De er helt centrale for, at vi kan garantere varme til vores kunder, når Ørsted lukker for kullene i 2023. Vi har også fortsat brug for varmen fra affaldsforbrændingen Energnist. I det hele taget er det afgørende for at skabe en både robust og bæredygtig varmeforsyning, at vi kan trække på flere forskellige elementer, der kan supplere hinanden. Og det lykkes bedst, hvis vi samarbejder med vores omverden.

For vi tror på, at hvis vi samarbejder med andre virksomheder i stor skala og sammentænker vores forretninger og behov, kan vi nå meget længere sammen i vores bestræbelser på at skabe en mere bæredygtig verden.

Partnerskaber som det, vi her indgår med CIP, er afgørende for vores måde at tænke forsyning på, og vi vil gøre en stor indsats for, at det i endnu højere grad bliver kernen i vores måde at arbejde på i DIN Forsyning i fremtiden.

 

Baggrund og mere om vores varmeforsyning
I alt får 25.500 kundeinstallationer eller omkring 100.000 forbrugere i Esbjerg, Varde, Sædding, Hjerting, Tarp og Tjæreborg fjernvarme fra DIN Forsyning. Det svarer omregnet til ca. 47.000 gennemsnitshusstande.

I dag leveres fjernvarmen leveres hovedsageligt fra affaldsforbrændingen Energnist og det kulfyrede Esbjergværket.

Vi bygger fremtidens fjernvarme på Esbjerg Havn 
1. april 2023 lukker Ørsted for det kulfyrede Esbjergværket. DIN Forsyning er gået i gang med at bygge en række bæredygtige alternativer på Esbjerg Havn – bl.a. Danmarks største havvandsvarmepumpe.

Læs mere om byggeriet her.

DIN Forsyning har fået dispensation fra kraftvarmekravet, hvilket betyder, at der kan produceres varme uden, at der samtidig skal produceres el. Det har gjort det muligt at arbejde i nye løsninger.

Om projektet
Selve produktionen af ammoniak foregår ved at omdanne vand (H2O) til brint (H2) og videre til ammoniak (NH3).

Ammoniakken skal bruges fortrinsvis brugs til at producere grøn gødning til landbruget, men vil på sigt også kunne bruges som grøn brændsel til skibsindustrien. Anlægget forventes at kunne produceres omkring 600.000 tons CO2-fri gødning – hvilket svarer til den samlede mængde danske import af kunstgødning, som produceres på naturgas og kul. På sigt vil anlægget derudover kunne producere omkring 50.000 tons grønt skibsbrændsel.

Anlægget forventes at stå klar i Esbjerg i 2026.