Borgmester: Handel og kommune skal arbejde sammen!

Forleden aften afholdt Varde Handel deres årlige generalforsamling og i den forbindelse var borgmester Erik Buhl blevet bedt om at give et oplæg.

Her opfordrede han blandt andet handlen til at fortsætte det gode arbejde:

“Vi har oplevet et flot samarbejde det seneste år, som vi så det med blandt andet TV2 på tour, hvor der var en meget flot opbakning fra handelslivet. Det er så vigtigt, at vi alle gør en indsats for at skabe en by og et byrum, der er attraktivt for såvel egne borgere som for folk, der kommer og besøger os,” sagde Erik Buhl.

Planlægger royalt besøg

Borgmesteren kom til generalforsamlingen direkte fra en planlægningstur med henblik på HM Dronningens besøg i Varde Kommune til juni.

“Vi har vel fået op mod 20 henvendelser fra spændende steder i kommunen, der opfordrer os til at lægge vejen forbi, når hun kommer på besøg, men desværre er vi nødt til kun at vælge 4-5 steder ud på grund af tidsplanen,” forklarede Erik Buhl, der understregede, at man med omhu vælger steder, der vil brande Varde Kommune som et smukt og attraktivt sted at bo samt besøge.

 

Oplevelsesloop

Borgmesteren takkede handelslivet for engagementet i forhold til visionen om “Varde som Garnisonsby”, og kunne også med glæde fortælle, at de længe ventede elektroniske byskilte nu bliver en realitet indenfor kort tid.

“Jeg håber også, I vil tage Jer tid til at tage en tur i “Oplevelsesloopet” i byen, det giver en fantastisk sammenhængende oplevelse – at se ting, der måske nok har været her hele tiden, men som muligvis har været gemt væk – eller som man aldrig har tænkt nærmere over.”

 

Os – og Jer

Efterfølgende var der spørgsmål fra salen, hvor det var tydeligt at mærke, at handelslivet sætter stor pris på det stærke samarbejde kommunen og handlen imellem. Som en af de fremmødte butiksfolk sagde:

“For få år tilbage var det mere ‘os – og Jer’ – sådan er det slet ikke i dag, tvært imod, og det er virkelig glædeligt!”