De svage trafikanter er taberne i Nørre Nebel

Læserbrev indsendt af Søren Laulund,, Gruppeformand og 1. Viceborgmester, Socialdemokratiet i Varde byråd, Hyldesti 1, 6800 Varde. Tlf. 2871 3413

Trafikreguleringen i Nr. Nebel har fundet en løsning.  Det er efter min mening det eneste gode, der kan siges.

Da Byrådet afsatte 3,9 mill til trafikregulering i Bredgade –ønskede vi at midlerne blev brugt til at forbedre forholdene for svage trafikanter på denne trafikale flaskehals, hvor megen trafik passerer og tung trafik tonser igennem. Den lange proces med inddragelse af lokalsamfundet har været et opgør mellem erhvervsinteresser og trafik sikkerhed. Det er lykkedes erhvervs interesserne, at få høringsparterne til at støtte en model- der tilgodeser de handlende på bekostning af  bløde trafikanter. Senest med en underskrift indsamling – hvor langt flere anbefaler de handlendes model – end der er indbyggere. Det er i sig selv iøjnefaldende, men ikke et ord om en sådan underskrift indsamlings validitet- men blot konstatering af, at det er lykkedes at overbevise Venstre og Konservative.

Ved at tilsidesætte hensynet til de svage trafikanter påtager flertallet sig et tungt ansvar. Et ansvar vi i Socialdemokratiet ikke vil påtage os. Vi har derfor fastholdt model 3, der sikrer cykelsti gennem byen. Trafikken gennem byen er jo allerede voldsom og med kommende udvidelser af biogas anlæg – med tilhørende transport – bliver den tunge trafik voldsommere.

Vi håber at vi tager fejl- for får vi ret – så vil beslutningen medføre flere uheld for bløde trafikanter. Forhåbentligt ”kun” med buler og skrammer til følge.

Endelig hænger er der en ekstraudgift på 3,3 mill. kr. til forlængelse af midtby løsningen og parkeringspladser – og vi ser frem til at høre hvor flertallet vil finde disse midler.