Den røde lygte er for længst tændt – tid til handling!

Læserbrev indsendt af Finn Ladegaard og Kent Ager

Vi er fra den socialdemokratiske byrådsgruppe 2 udvalgsmedlemmer fra A i det ansvarlige udvalg for specialskole tilbuddet Jacobiskolen. Vi fik i det første år vist foruroligende tal og fakta for skolen, og har tålmodigt afventet en meget grundig analyse som baggrund for kommende politiske handlinger. Forvaltningen har med et højt og velkvalificeret fagniveau dygtigt vist os baggrund for tal og fakta, og nu kræves der hurtige beslutninger. Trods den nuværende skolestruktur blev besluttet med Socialdemokratiet uden for indflydelse, og imod samlingen af specialklasse eleverne på én skole, så er vi klar til handling.

Vi vil i den socialdemokratiske gruppe sikre, at der skabes et grundlag for langsigtet løsninger med den nødvendig medinddragelse, og samtidig passe på de hurtige og kortsigtet valg – både af hensyn til elevgruppen og nærmest pårørende, men også med fokus på at skabe rammer og professionelle forhold for de ansatte, der længe har løbet stærkt og ydet en jætteindsats for at få hverdagen til at lykkes med alt for mange elever på Jacobiskolen.

Vi vil bakke op om de forslag som forvaltningen har fremlagt, og har særligt fokus på at økonomien også vil følge de løsninger som kræver øget ressourcer – vi er klar til konstruktiv dialog om finansieringen, så der kan ske hurtig handling, så den røde lygte igen kan slukkes i årene fremover for de elever som har brug for specialskoletilbud.

Finn Ladegaard                                                        Kent Ager
Næstformand Børn og Læring                              Udvalgs medlem Børn og Læring
Hovedgaden 7                                                           Gyvellunden 87
6800 Varde                                                               6800 Varde