Din Forsyning: Første spadestik på Vandets Dag

DIN Forsyning har ledt efter rent grundvand i Varde Kommune i de sidste 25 år, fordi grundvandsmagasiner er forurenet med pesticidrester. Den nuværende vandkvalitet lever op til kravene, men der er ikke nok rent vand, og derfor bliver det opblandet med vand fra Esbjerg. Der var derfor stor glæde, da der blev fundet et egnet grundvandsmagasin ved Vittarp. Dermed er der rent drikkevand på vej til de cirka 17.000 vandforbrugere i Varde, Alslev, Sig, Horne, Tinghøj, Orten og Mejls.

Første spadestik på Vandets Dag

Den 22. marts er den officielle FN-dag, hvor der verden over bliver sat fokus på drikkevand. Derfor var det naturligt, at vi tog første spadestik til det nye vandværk netop den dag. For selvom det var en glædens dag, så er det med viden om, at det bliver sværere og sværere at finde rent drikkevand i Danmark.

Vandværket bliver bygget på en mark mellem kildefeltet i Vittarp og Varde. Selve spadestikket blev gravet af konst. direktør og projektchef Henrik Blicher og næstformand i DIN Forsynings bestyrelse Søren Laulund. Begge lagde i deres taler vægt på, at der skal gøres noget aktivt for at beskytte vores drikkevandsmagasiner. Derfor kunne Henrik Blicher også fortælle, at DIN Forsyning har får 2,2 mio. kroner af miljøstyrelsen til at beskytte vores nye kildefelt.