Din Forsyning tilbyder indsamling af affald fra mindre virksomheder

Vidste du: NY ORDNING PÅ AFFALD PR. 1. JANUAR
Fra 1. januar 2024 tilbyder vi indsamling af affald fra mindre virksomheder, som har affald som i omfang og mængde svarer til en husholdning. I praksis betyder dette, at vi tilbyder virksomheder at indsamle de samme 10 affaldstyper, i de samme beholderstørrelser og med de samme tømningsfrekvenser, som vi tilbyder private.

Mange små virksomheder har affald, der minder om husholdningernes, og de er ikke altid attraktive kunder for de private affaldsindsamlere på grund af deres små affaldsmængder. Det har hidtil betydet, at virksomhedernes ofte kun har en beholder til forbrændingsegnet affald stående, og det har givet svære kår for en god affaldssortering.

Det giver miljømæssigt god mening, fx at tage frisørens el. tøjforretningens lille mængde madaffald med, når vi alligevel fx tømmer madaffald ved lejligheden/boligen ved siden af. Vi har den fordel, at vi tømmer forholdsvis ofte ved private, og derved har mulighed for at medtage mindre mængder – uden større omkostninger eller miljøbelastning.

I alt tilbydes indsamling af 10 typer af affald: mad, rest, glas, metal, plast, mad- og drikkekartoner, papir, pap, farligt affald og tekstilaffald. Hvis man på en virksomhed kun har mad/restaffald i mængder svarende til en husholdning, så kan man nøjes med at tilmelde sig for disse to affaldstyper og indgå aftale med en privat indsamler om de øvrige genanvendelige affaldstyper.

Virksomheder skal betale til ”markedspris”, svarende til 10 % mere end private. Virksomheder kan også frit vælge andre aktører, så det er frivilligt for virksomhederne om de vil benytte vores ordning. Med den nye ordning håber vi at gøre det nemmere for de mindre virksomheder at få sorteret deres affald korrekt og dermed leve op til de nationale affaldsregler.

Er du interesseret i at høre mere om mulighederne, kan du kontakte vores kundecenter på 7474 7474.