“Fakta om initiativer”

Af Peter Nielsen (V), medlem af Varde Kommunes Plan- & Teknik samt Økonomi- & Erhvervs udvalg, Østparken 107, 6840 Oksbøl og Preben Friis-Hauge (V), Formand for Varde Kommunes Plan- & Teknik udvalg, Søndergade 18, 6862 Tistrup

 

Mens andre så ”Oxen” eller ”Carmen Curlers” søndag 19. november, gennemførte byrådsmedlemmerne Peter Nielsen (V), Claus Brink (V) og Preben Friis-Hauge (V) et virtuelt møde.

De drøftede, hvad man kunne gøre ved vandproblemerne i Blåvand. Resultatet blev at foreslå et offentligt virtuelt borgermøde, således sommerhusejere som ikke er bosiddende i varde Kommune, lettere ville kunne deltage i mødet.

Mandag kl 0730 orienterede Preben Friis-Hauge bl.a. Steen Holm Iversen og Søren Laulund   om tanken at lade afholde et borgermøde.

Ca. en time senere mandag kl 0830 afholdtes formøde i regi af Plan- & Teknikudvalget, hvor Preben Friis-Hauge fremførte ønsket om et virtuelt borgermøde mandag 27. november kl 1900. Ønsket blev ikke modsagt, og forvaltningen startede forberedelserne op.

Med ønsket om, at flest mulige borgere skulle få info om, at der nu skulle afholdes et borgermøde, så skrev Peter Nielsen og Preben Friis-Hauge et læserbrev om, at mødet skulle afholdes. Det blev også nævnt, at det var på initiativ fra de to forfattere.

Andre steder på sociale medier og/eller her på/i JV, har man kunnet læse nogle politiske reaktioner på dette forløb.

Et forløb der er meget magen til mange andre forløb, som flere politiske partier benytter, når de fremlægger sager i byrådet, eller når de skriver om sager i læserbreve/sociale medier. Man gør meget ud af at fortælle, at man er den part, der har ”taget initiativet” eller at ”man har foranlediget” at noget er blevet igangsat.

Nu har Venstre også prøvet det, som andre partier har praktiseret tidligere.