Første gang så la’r vi ham gå, anden gang så ligeså –  men tredje gang..

Læserbrev indsendt af Søren Laulund, Gruppeformand og 1. Viceborgmester, Socialdemokratiet i Varde byråd, Hyldesti 1,  6800  Varde.

Jeg er provokeret over den måde ejeren af Nygårds Afrika agerer på. I socialdemokratiet støttede vi tilladelse til at drive turist attraktionen – under hensyn til naboer vedrørende støj og andre gener. Ejeren ser stort på rammerne for tilladelsen – hvilket har ført til politianmeldelse og standsnings påbud. Imidlertid fortsættere ejeren uden tøven. Vi var advaret om tidligere lovovertrædelser, men valgte at se nøgternt på ansøgning og ikke skele til virksomheds ejerens tidligere meritter. Måske naivt, men vi valgte at vise tillid. En tillid, der desværre på det groveste er brudt. Samfund er baseret på at vi følger de regler og den lovgivning som myndighederne udsteder.  Man kan komme til at lave en overtrædelse – få sin straf – og herefter have tavlen visket ren. Men er man ude for enkeltpersoner, der bevidst agerer ud fra egne egoistiske interesser og føler sig hævet over lovgivningen så stiller sagen sig efter min mening anderledes. Det bør vi som samfund ikke tolerere. Erfaring fra mit politi job siger mig, at føler man sig hævet oven ên lovgivning, så er det sandsynligt at man også føler sig hævet over andre lovgivninger. Omkring sådanne personer anvender myndighederne af og til – al capone – metoden, hvilket vil sige at man undersøger om de pågældende har rent mel i posen i diverse lovgivninger. Altså en målrettet indsats for at sikre at vort samfunds love overholdes. Jeg vil fremover være fortaler for at et særligt fokus på virksomheden ud fra diverse lovgivninger som kommunen administrer – og håbe at andre myndigheder gør tilsvarende.