“Hjælp os med at hjælpe andre”

Sådan lyder opfordringen fra Sig Udviklingsråd:

Med situationen i Syrien og andre lande er det kun et spørgsmål om tid, inden vi i Sig får indkvarteret nogle flygtninge/nydanskere. I udviklingsrådet ser vi disse mennesker som en ressource for vores sogn.

De kan være med til at underbygge befolkningsantallet til gavn for bevarelse af daginstitutionerne og skolen samt give en større etnisk bredde i sognet. Derfor efterspørger vi nogle til at hjælpe os med at få disse personer velintegreret i vores sogn.

Borgermøder

Der har været afholdt gode borgermøder af Varde Kommune. Disse borgermøder er gengivet med fyldige og vejledende notater.

Se Sig.dk/udviklingsrådet. Får I/du interesse for at hjælpe nydanskerne, hører vi meget gerne fra dig.

Ideen er at sammensætte en gruppe af mennesker i Horne, Hodde, Sig og Tistrup til på tværs at hjælpe med integrationen af nydanskerne i vores byer.

På forhånd tak og kontakt gerne: Udviklingsrådet i Sig ved Anne Lis Brodersen 24483212 og Heino Mølholm 61109448