Hvorfor ændre på noget, der fungerer ganske optimalt?

Afdelingsleder på 10iCampus, Martin Wittenkamp, undrer sig i disse dage.
Overskrifterne i landets medier har den seneste tid været noget af en gyser. I Reformkommissionens rapport fremgår det blandt andet, at nogle mener, at 10. klasse skal ændres i såvel struktur som indhold.

– Jeg har virkelig vanskeligt ved at se meningen med det, lægger afdelingslederen af 10iCampus ud og fortsætter: Hvorfor ændre på noget, der fungerer super godt? Her på stedet har vi, siden 10iCampus blev en realitet, kunne præsentere den ene succeshistorie efter den anden.

I rapporten fremgår blandt andet, at dem, som 10. klasse oprindeligt var tiltænkt, skal i stedet tage en hpx. En toårig uddannelse med større vægt på praksis end teori. Kommissionen anbefaler, at der skal være adgangskrav for at komme på hpx, så det “bliver en attraktiv valgmulighed for dygtige og motiverede unge – ikke en ungdomsuddannelse for gruppen af unge, som ikke er fagligt parat”. De skal have anden hjælp. Hpx er kommissionens tanke om et tilbud til de unge, der vil noget andet end gymnasiet, for de nuværende er ikke gode nok, lyder det.

– Når jeg lytter til det, der fra politisk side argumenteres med i forhold til at ændre 10. klasse, så er jeg nødt til at efterlyse nøjere kendskab til 10. klasse, da 10. klasse er meget forskellig fra kommune til kommune, siger Martin Wittenkamp.
– Vi har skabt et rum her på 10iCampus, hvor der er plads – her er kort og godt plads til den enkelte elev, der af den ene eller anden årsag har brug for et år, inden beslutning om studieretning tages.

På 10iCampus viser en rundspørge blandt eleverne, at der for stort set alles vedkommende er tale om et år, der er ganske fornuftigt givet ud. Og hvor tingene falder på plads for den enkelte elev.
– Jeg er klar over, at der førhen kunne herske en fordom om 10. klasse som ’spildår’, men det er heldigvis en saga blot. Her på stedet tilbydes studieretninger, der bl.a. peger mod erhvervsuddannelserne, HF/GYM/handelsskolen. Vi guider endvidere eleverne, så de lander i en retning, der for dem giver mening uanset næste stop. Det rum er nemmere at finde tid og plads til her i modsætning til i folkeskolen, er jeg helt overbevist om, lyder det fra Martin Wittenkamp.
Og han mener – hånden på hjertet, som han siger, at man har gjort det mere end godt her på 10iCampus.

– Vi lykkedes med at gøre de unge mennesker parat til videre uddannelse og for nogens vedkomne at finde troen på egne evner igen. 10iCampus er netop ikke et ekstra år i folkeskolen, men starten på videreuddannelse. Sidstnævnte er yderst vigtigt at slå fast, lyder det fra afdelingslederen.

– Jeg kunne faktisk rigtig godt tænke mig at invitere nogle fra kommissionen samt en håndfuld politikere på besøg. Jeg vil gerne vise dem vores hverdag, og vise dem den opgave, som vi langt hen ad vejen lykkedes rigtig godt med. Jeg kan blive bekymret for, om man reelt har kendskab nok til den opgave 10. klasserne løfter i de forskellige kommuner – jeg kan have min tvivl.

Skulle man have lyst til at rundvisning og til at høre mere om, hvad 10iCampus gør for de unge mennesker, er man mere end velkommen til at kontakte Martin Wittenkamp.