JOB: Kirkegårdsleder ved Varde Kirkegårde

Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. juni 2023. Der er tale om en fuldtidsstilling på tjenestemandslignende vilkår klassificeret i lønramme 34.
Varde Kirkegårde består af 3 meget forskellige kirkegårde – Østerlund Kirkegård med kapel/kirkesal, Den Gamle Kirkegaard midt i Varde by og Arnbjerg kirkegård med kapel, i alt ca. 8 ha.

(Se evt. www.vardekirke.dk/kirkegårde).

Kirkegårdslederen har det daglige ansvar for kirkegårdenes drift, økonomistyring og personaleledelse samt inddragelse i forbindelse med vedligeholdelse af kirkens bygninger. Der er p.t. 12 medarbejdere på kirkegårdene i vækstsæsonen. De 3 kirkegårde har tilsammen ca. 150 begravelser/bisættelser om året. De ansatte på kirkegårdene varetager også pasning af udearealer ved Varde Kirkes øvrige bygninger.

Kirkegårdene i Varde er i gang med implementering af udviklingsplaner, hvilket vil strække sig over de kommende år.

Der er 25 ansatte samt 4 præster ved Varde Kirke. Som arbejdsplads prioriterer vi et godt arbejdsmiljø med fokus på arbejdsglæde og præget af ordentlighed i alle samarbejdsrelationer både interne og eksternt i virksomheden.

Faglige kvalifikationer

 • Relevant faglig uddannelse. Ansøgere med en faglig uddannelse som hortonom, landskabsarkitekt, jordbrugsteknolog eller tilsvarende vil blive foretrukket.
 • Dokumenteret ledelseserfaring (minimum 3 – 4 år).
 • Kendskab til og praktisk erfaring med kirkegårdsdrift, herunder gartnermæssige og administrative opgaver, vil være en fordel. Anden kvalificerende erhvervserfaring er også en mulighed.
 • Solid erfaring med økonomistyring og budgetopfølgning.
 • Kendskab til forholdene i folkekirken vil være en fordel men er ingen betingelse.

Personlige kvalifikationer

 • Gode lederegenskaber og samarbejdsevner vægtes højt.
 • God til at kommunikere.
 • God til at udvikle medarbejderne.
 • Lyst til ledelse – herunder projektledelse.
 • God til at planlægge, prioritere og følge op på opgaverne
 • Ansvarsbevidst, rummelig og anerkendende tilgang til andre mennesker

Vi tilbyder:

 • En spændende stilling med indflydelse på egen arbejdsdag.
 • Sparring med lederkollega (ledende kordegn).
 • Tæt samarbejde med engagerede kolleger, menighedsråd og kontaktperson.
 • En stilling i en aktiv kirke med en høj grad af synlighed.

Ansættelse sker på tjenestemandslignende vilkår under CO10/FDK. Stillingen er klassificeret i lønramme 34, skalatrin 47, stedtillæg II, som svarer til en årsløn på 470.057 kr. (nutidskroner).

Nuværende tjenestemandsansatte kirkegårdsledere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest den 2. april 2023.  Ansøgningen med bilag som eksamensbevis, dokumentation for tidligere ansættelse mm.  sendes elektronisk til: 8873fortrolig@sogn.dk eller pr. post til

 

Varde Menighedsråd
Kirkekontoret
Kirkepladsen 4
6800 Varde
Att.: ansættelsesudvalget

 

Bemærk at der før evt. ansættelse vil blive indhentet referencer efter aftale samt straffe- og børneattest.

Ved yderligere spørgsmål eller ønske om rundvisning kan nuværende kirkegårdsleder Jan Vedige Brøchner kontaktes på tlf. 7522 0844 eller menighedsrådsformand Karen Vendler efter kl. 16:00 på tlf. 2856 0048.

Se også www.vardekirke.dk

 

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 16 – 2023.

Jobannonce