JOB: Markedschef til DIN Forsyning

Brænder du for at forene mennesker og resultater gennem strategi, kundeservice og kommunikation?
Vil du sammen med dine kollegaer i chefgruppen lede, påvirke og træffe beslutninger, der rodfæstes i hele organisationen med fokus på at gavne kunderne i Esbjerg og Varde kommuner?

Så har du mulighed for at blive vores nye markedschef i DIN Forsyning.

Vi arbejder målrettet med kundefokus, en nærværende kundeservice og strategisk kommunikation. For at styrke disse områder yderligere søger vi nu en markedschef med stærke strategiske og ledelsesmæssige kompetencer, som kan udfordre og udvikle hele kundeområdet .

Markedschefen får en visionær plads i chefgruppen med reference til vores direktør.

Skab værdi for vores kunder
DIN Forsynings kundefokus bliver afspejlet i vores vision: ”Vi vil skabe størst mulig værdi for vores kunder”, og det er denne værdi, vi har brug for din hjælp til at udfolde. Din opgave bliver at sikre og videreudvikle den service, DIN Forsyning leverer til kunderne.
Vi arbejder desuden målrettet med grøn omstilling, og vores øverste forretningsstrategi handler om, hvordan vi som forsyningsvirksomhed går fra dygtige til bæredygtige. Det betyder bl.a., at vi betragter vores kunder som vigtige samarbejdspartnere i forhold til at skabe løsninger, der i mindst muligt omfang belaster vores klima og miljø.

Som medlem af chefgruppen er du med til at træffe de store beslutninger, der former DIN Forsyning på tværs af organisationen. Din opgave er at sikre og videreudvikle den service, vi leverer til kunderne, så de oplever at være i centrum for alle DIN Forsynings opgaveløsninger og nyskabelser.

Du får det overordnede ansvar for kunderejsen gennem ledelse af fire afdelinger i organisationen:

Kundecenter, der håndterer kundehenvendelser og sørger for, at affald hentes hos kunden. Ansvaret for, at alle afregningskunder bliver afregnet korrekt samt at pengene kommer i kassen, ligger også her.
Kommunikation, der står for kommunikation til vores kunder via hjemmeside, sociale medier, kampagner og pressehåndtering. Desuden Skoletjeneste til børn og unge samt intern kommunikation, der bidrager til organisatorisk sammenhængskraft med kommunikationssparring og inspiration.
Nye kunder og Ledningsrenovering, der er kundekontaktpunkt i forbindelse med forespørgsler, tilbudsgivning, planlægning og udførelse ved nybyg og ombyg. Ansvaret for drift og vedligehold af ledningsnettene samt renoverings- og byggemodningsprojekter ligger også her.
Målere og Installationer, der håndterer den nærværende og praktiske kundeservice hos kunder, hvor de opsætter og udskifter målere samt står for datahjemtagningsnetværket og drift af målerlaboratoriet.

Markedschefens ledelses- og forretningsansvar

I den øverste ledelse:

Udvikle, træffe og efterleve beslutninger i overensstemmelse med vision, mission og strategi 2030
Udvikle, inddrage og leve op til DIN Forsynings ledelsesgrundlag
Videreudvikle kulturen gennem fokus på kunder og værdier både i det strategiske beslutningsgrundlag og i praksis
Håndtere balancen mellem strategisk og taktisk forretningsudvikling til understøttelse af sikker driftsledelse.​

I ledelsesopgaven:

Lede ledere samt direkte ledelse af kommunikationsafdelingen med fokus på kundeoplevelsen, strategien og forretningen.
Herunder at:
Være overordnet ansvarlig for kundeoplevelsen vedrørende renovering, samgravning og nyetableringer i lokalmiljøet
Være overordnet ansvarlig for kundeoplevelsen ved måleropsætning og service
Være overordnet ansvarlig for afregning af kunderne
Være overordnet ansvarlig for den interne og eksterne kommunikation samt branding af DIN Forsyning
Udarbejde og implementere ny kundestrategi
Opgaven er med andre ord at udfordre eksisterende rammer og normer.

Hvem er du?
Der kan være forskellige indgange til stillingen, men vi forestiller os, at du har flere års erfaring fra en lignende chefstilling, har erfaring med og en holdning til kunder, marked og sund forretning og har lyst til at gøre en forskel for kunder, medarbejdere og dine lederkollegaer.

Desuden forestiller vi os, at du:
Er uddannet indenfor virksomhedsledelse, marketing eller lignende.
Har stor ledelseserfaring inkl. ledelse af ledere.
Har erfaring med og passion for forretningsstrategi, organisationsudvikling, strategisk kommunikation og kundeservice.
Kan omsætte strategi til konkrete initiativer, der udfordrer status quo.
Har erfaring med eller interesse for digitalisering og brug af AI.
Har øje for og interesse i kultur og gruppedynamikker og mod til at adressere det, der foregår under overfladen.
Din nysgerrighed og undersøgende tilgang gør dig i stand til hurtigt at forstå forretningen, kulturen og spotte muligheder og innovative løsninger til gavn for kunderne. Du er samtidig en leder, der har mod til at være sårbar og får følgeskab, fordi det, du siger, og den du er, ræsonnerer hos andre.

Hvem er vi?
DIN Forsyning er ét af Danmarks største multiforsyningsselskaber. Hver dag leverer vi varme og rent vand, og vi håndterer spildevand for tusindvis af kunder i Esbjerg og Varde kommuner. I Varde Kommune er det os, der står for affald og genbrug. Vores ydelser er tæt forbundne med vores natur og miljø. Det forpligter. Derfor arbejder vi målrettet med bæredygtighed og grøn omstilling i vores forretning. Det gør vi ved at udnytte ressourcerne mest muligt, minimere brug af fossile materialer og sikre en fleksibel forretning.

Hos os er det vigtigt, at vi alle involverer os og sætter vores viden i spil, især når vi kan se, at en opgave kan løses bedre, smartere eller med færre ressourcer. Vi ved, det kræver både ansvar og mod, men vi kan altid regne med, at gode kolleger står klar med en hjælpende hånd. Når vi lægger vores hjerner sammen og deler vores viden med hinanden, kan vi opnå meget mere i fællesskab, end vi kan hver for sig.

Er du vores nye chefkollega?
Vi glæder os til at snakke med dig, fornemme din energi og passion og lære af dine erfaringer. Ansøgningsfrist senest den 20.06.2024.
Du er velkommen til at kontakte HR-Partner, Jesper Paarup, på telefon 23 10 37 38, for at høre mere om stillingen.

 

Læs mere og søg HER