Kommentar til læserbrev fra AC Hoxcer Nielsen vedr. ”Faldende indbyggertal”

Læserbrev indsendt af UDVIKLINGSLISTEN – Jens Nielsen

Ligesom du deltog også jeg i valgmødet på Warwik Bryghus onsdag aften som repræsentant for Udviklingslisten.

Det glæder mig at vi havde de samme betænkeligheder omkring kommunens indbyggertal.

På Udviklingslistens vegne er jeg glad for at vi er enige om at det er et problem og at de indsatser, der har været i spil indtil nu ikke har hjulpet det mindste.

Det har været 10 år i tomgang for Varde Kommunes indbyggertal.

Dine betragtninger omkring potentiale qua samarbejde på tværs, arbejdspladser indenfor klimateknologi og grøn omstilling lyder fornuftigt – på den lange bane.

Mads Sørensens svar var at der ikke er nogen nemme løsninger, men at mangfoldighed og forskellige initiativer og tiltag var vejen frem.

Men Venstre har trods alt i 10 år haft dirigentstokken hvor den generelle politik har været at hele kommunen skulle tiltrække bosættere.

I Udviklingslisten tror vi på at kræfterne skal sættes ind i de byer, hvor der er dokumenteret vækst.

På den korte bane skal vi udnytte at Esbjerg som hovedby og dynamo i vores område skaber arbejde og arbejdspladser, der resulterer i tilflytning til området. Senest med Power to X, Energi ø og Facebook.

Hvis det skal have en afsmittende effekt på tilflytning til Varde Kommune skal der handles nu.

Udviklingslistens forslag til en løsning er ganske enkel:

Vi skal primært have fokus på de byer i kommunen, der ligger tættest på Esbjerg – de udviser nettovækst.

Eksempelvis Varde,  Alslev, Billum, Øster Vrøgum, Næsbjerg, Nordenskov, Årre.

Nogle mere end andre.

F.eks. er Varde by vokset mest med 840 de sidste 10 år med Alslev på 2. pladsen med 86.

Vi skal desuden bruge Tistrup og Skovlund – som også har nettovækst – som model for udvikling af de landsbyer, der er status quo eller har negativ vækst.

Resultatet skulle gerne være øgede skatteindtægter, til gavn for hele kommunen.