Mejls-Orten Tinghøj Friskole søger barselsvikar samt lærer på deltid

Mejls-Orten Tinghøj Friskole: Vi søger fra d. 1. august en barselsvikar til skoleåret 2023-24. Herudover har vi en deltidsstilling (50 – 75 %) ledig til besættelse.

Vi lægger vægt på, at vores kommende kollegaer:

  • Besidder en god portion personlig integritet og varme.
  • Er dygtige og levende formidlere med noget på hjerte.
  • Har lyst til at være del af et trygt og nært skolemiljø, hvor der ikke er langt fra ide til handling, og hvor vi arbejder tæt sammen i hverdagen.

Der er flere mulige fagkombinationer, og stillingernes ansættelsesgrad kan flexes for det kommende skoleår. Du bedes derfor i din ansøgning skrive, hvorvidt du søger vikariat eller fast stilling samt tilkendegive, om du ønsker fuld tid eller deltid.

Du skal kunne undervise i mindst et (og gerne flere) af flg. fag: Dansk og tysk på mellemtrinnet, matematik i indskolingen, natur/teknologi, træværksted, madkundskab, engelsk og samfundsfag.

Skriv og fortæl os hvad du kan bidrage med, og hvad du brænder for.

Vi tilbyder dig arbejde i et levende friskolemiljø med engagerede og dygtige kolleger.

Det er vigtigt for os, at hver enkelt elev føler sig set og hørt samt oplever sig selv som del af et forpligtende fællesskab Vi har ca. 20 elever i hver klasse.

Vi driver skole på det Grundtvigske livs- og menneskesyn.

Vi har emne-, tema- og fagdage samt featureuger som fast bestanddel af årsplanen.

Sang og fortælling er en del af hverdagen i både timerne og ved den daglige morgensamling.

Vil du vide mere om stillingerne, er du meget velkommen til at kontakte skoleleder Per Jacobsen på 75261216/27146446.

Hvis du er interesseret, vil vi gerne modtage din ansøgning, dit CV samt evt. andet relevant materiale senest d. 5. juni kl. 12.00. Send det som pdf-fil til: pj@mot-friskole.net Ansættelse finder sted i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og LC.

 

/Jobannonce