Næsbjerg Rousthøje Ungdoms- og Idrætsforening er nu også DBU Børneklub

Pressemeddelelse: I NRUI har børnefodbold i mange år været højt prioriteret, og med foreningens nye titel som DBU Børneklub viser NRUI Fodbold, at klubben virkelig vil børnefodbolden. DBU Jyllands næstformand Ole Ladefoged var som repræsentant for DBU i Næsbjerg for at overrække beviset, og han kunne fortælle, at NRUI er klub nr. 66 i Danmark der har fået titlen som DBU Børneklub. Ole har selv været aktiv og frivillig i NRUI Fodbold stort set siden 1981, så det glædede hans fodboldhjerte, at NRUI nu er DBU Børneklub.

Fodboldafdelingen i NRUI har sat sig nye mål.

For nu og i fremtiden vil klubben arbejde endnu mere målrettet med klubbens børnefodboldtilbud for på den måde at sikre et rigtig godt børnemiljø til klubbens fodboldbørn.

»Det betyder også, at vi vil prioritere børnefodbolden i klubben både økonomisk og organisatorisk,« fortæller NRUI i en pressemeddelelse, og fortsætter:

»At være blevet DBU Børneklub er først og fremmest en måde, hvorpå vi som klub arbejder med vores børnefodbold i en særlig retning. Forskellige fokusområder skal være med til, at vi sikrer, at børnene i klubben er sunde og glade fodboldbørn,« siger en af initiativtagerne i NRUI Fodbold, fodboldformand Henrik Pape.

DBU kræver blandt andet en børneudviklingstræner og her har klubben ansat Jes Mathiasen, som er et velkendt ansigt og kender klubben rigtig godt. Han har alle de holdninger og værdier, som der kræves til posten. Som børneudviklingstræner bliver hans opgave bl.a. at være sparringspartner til de øvrige børnetrænere.

Jes Mathiasen fortæller, at klubben har rigtig godt fat i aldersgruppen, og alene i 2022 kom der 35 flere medlemmer i aldersgruppen 0-12 år. Specielt drengene har vi godt fat på, og i år sættes der ekstra fokus på pigerne med bl.a. Pigeraketten fra DBU.

»DBU Børneklub er et tiltag, som er kommet sammen med DBU’s nye børnefodboldstrategi, som blev vedtaget i 2021. Målet er at gøre dansk børnefodbold til verdens bedste fodbold for børn. Det mål vil vi i NRUI gerne bidrage til, og derfor har vi nu underskrevet en aftale om at blive DBU Børneklub og arbejde målrettet med vores børnefodboldtilbud,« fortæller fodboldformand Henrik Pape.

Klubben markerede optaget som DBU Børneklub med et arrangement søndag d. 19. marts, hvor der var forskellige fodboldaktiviteter udenfor, forskellige hoppeborge i hallen og pølser og sodavand til både børn og voksne.

Krav for at blive DBU Børneklub

Prioritere børnefodbolden økonomisk og organisatorisk

Tilslutte sig DBU’s børnesyn og arbejde på at efterleve det

Nedskrive og vedtage en børnepolitik

Tilknytte en børneudviklingstræner, der er kontraktligt forpligtet (lønnet eller ulønnet) i løbet af det første år som DBU Børneklub

Mere info kan findes på www.dbu.dk, hvor man søge på børneklub for mere info.