Ny forening vil fremme en balanceret turismeudvikling i Blåvand

En ny interesseorganisation, Blåvand i Balance, vil sætte den bæredygtige turismeudvikling og Blåvand som et dejligt feriested på dagsordenen. Flere hundrede feriehusejere og lokale erhvervsaktører er allerede medlem af Blåvand i Balance.

Gennem de senere år er der vokset en fortælling om, at turismen i Varde Kommune – særligt omkring Blåvand – er på vej ud ad en negativ tangent. Det har fået en række turismeaktører og sommerhusejere til at danne en ny forening, der skal understøtte byens indsats for en bæredygtig turismeudvikling og sætte fokus på, hvordan turisme er med til at gøre Blåvand til et dejligt sted at være – både som feriehusejer, gæst, erhvervsaktør og borger. Initiativet har nærmest taget navn efter formålet, og den ny forening Blåvand i Balance så dagens lys ved den stiftende generalforsamling den 12. april 2022. Henning Borg, bureauchef i Esmark Feriehusudlejning, er formand, mens mangeårige tidligere borgmester i Varde Kommune, Erik Buhl, er engageret som talsmand for Blåvand i Balance.

”Blåvand i Balance er blevet etableret på det helt rigtige tidspunkt. Blåvand ligger i Danmarks største destination, hvor kvalitetsturismen er i en positiv udvikling. Foreningen skal være med til at sikre, at udviklingen sker i balance med lokalsamfundet og i dialog mellem erhvervet, kommunen, borgerne og destinationsselskabet, så vi fastholder og udvikler rammer, der skaber værdi for alle parter. Dertil vil vi gerne nuancere debatten, så det kommer frem, hvordan turisme er med til at gøre Blåvand til et sted, man har lyst til at bo og til at besøge”, siger Erik Buhl, forhenværende Vardeborgmester og talsmand for Blåvand i Balance.

I 2021 var Varde Kommune den næstmest besøgte kommune i Danmark med godt 4,5 millioner internationale og danske gæster. Turisterne spenderer knap 4,4 milliarder kroner (2019), hvilket svarer til 20,5 procent af kommunens samlede værditilvækst. Samtidig stod turismeandelen for 20,9 % af den samlede beskæftigelse i kommunen.

”Destination Vesterhavet er Danmarks mest besøgte feriedestination, og turismen har en væsentlig betydning i Blåvand og for Varde Kommune, som vi ikke kan komme uden om. Blåvand i Balance vil understøtte en god dialog, en videns- og databaseret udvikling af kvalitetsturisme og opnå et Blåvand, der imødekommer lokalbefolkningen, feriehusejere, erhvervet og turisterne. Vi er glade for, at foreningen tæller medlemmer fra alle parter, for det er en stor styrke i det videre arbejde”, siger Erik Buhl.

Den nye forenings bestyrelse er repræsenteret af erhverv og sommerhusejere og består foruden formand Henning Borg af næstformand Peter Nielsen, sekretær Tina Mågård, kasserer Lisbeth Valther og Steen Slaikjær. Niels Henrik Duevang og Finn Christensen er valgt som suppleanter.

 

Foto: Flere hundrede sommerhusejere og lokale erhvervsaktører er allerede medlem af Blåvand i Balance. Foreningen vil sætte den bæredygtige turismeudvikling og Blåvand som et dejligt feriested på dagsordenen.