Politiet: Lene er konfliktrådsmægler

– DET GIVER SÅ MEGET MENING AT HJÆLPE PARTER I EN POLITISAG VIDERE
Når både offer og gerningsperson i en politisag har sagt ja til at deltage i en konfliktrådsmægling, kommer Lene Antonsen på arbejde. Hun er en af konfliktrådsmæglerne hos Syd- og Sønderjyllands Politi.
Det handler om at bringe parterne i en politisag nærmere hinanden, at genskabe tryghed, og da jobopslaget i sin tid blev slået op, tænkte hun:
”Der står bare Lene på det her. I forhold til min baggrund, faglighed og den, jeg er som menneske, giver det så meget mening.”
Lene Antonsen, som til daglig er inspektør i Færdselsstyrelsen, er uddannet NLP-psykoterapeut og har en familieterapeut-uddannelse også. Med den baggrund var hun allerede erfaren i både at kommunikere og i at bruge værktøjer til at mægle mellem parter – og så fik hun mægleruddannelsen hos Rigspolitiet, da hun blev ansat.

DET SKAL GIVE MENING AT MØDES
Det første skridt for Lene Antonsen er samtaler med hver af parterne:
”Jeg er nysgerrig på deres tilgang til at mødes i et konfliktråd. Jeg får afdækket og spurgt ind til, hvilke begrænsninger de måske har forud for mødet, og vi får talt om, hvad der kan være med til at afhjælpe begrænsningerne”, fortæller hun.
En af de ting, der kan komme frem ved forsamtalerne, er ønske eller behov for at have en bisidder med til selve mæglingen. Det handler om at skabe tryghed:
”Helt fra min første kontakt med parterne arbejder jeg målrettet for at fremme tillid, tryghed og tydelighed for hele processen.”
Det skal nemlig give mening, at parterne mødes. Enkelte gange anbefaler Lene Antonsen, at det stopper ved forsamtalerne, og parterne kan også selv ønske at stoppe inden selve konfliktrådet.

DET LETTER OFTE HOS ALLE
Men når formøderne bliver til en konkret mægling, oplever Lene Antonsen ofte, hvordan det letter – for alle parter. Det primære for opgaven som konfliktrådsmægler er, at gerningspersonen kan tage ansvar for sine handlinger, og at offeret kommer videre.
Hun kan huske en af de første mæglinger, hun havde:
”Til at begynde med var begge parter meget trykkede af situationen. Af at de skulle mødes. De fik hver især sat ord på deres oplevelse af det, der var sket. Og det gav ro til dem begge. De kunne stille spørgsmål til hinanden, og gerningsmanden kunne fortælle, at han var oprigtigt ked af det, der skete. Og det havde betydning for den forurettede”, fortæller Lene Antonsen.
I samme sag så hun også, hvordan det gjorde en forskel, da den forurettede fortalte, hvor meget episoden havde påvirket personen og de konsekvenser, det havde haft, og der blev lyttet fra den anden side af bordet:
”Konfliktrådet mellem dem var meget følelsesladet”.
Når parterne fortæller om situationen, der har påvirket dem, ser Lene Antonsen ofte, hvordan de får adgang til de følelser, som var forbundet med hændelsen:
”Det var noget, som både kunne ses og mærkes i rummet, og dialogen imellem dem var god”.

DET NEUTRALE REDSKAB
Lene Antonsen er en neutral tredjepart, når hun mægler. Hun er et redskab til at styre processen. Ud over at hjælpe offeret så giver konfliktråd også gerningsmanden mulighed for at forholde sig til de menneskelige følger af den strafbare handling – og for, i direkte kontakt med offeret, at tage ansvar for handlingen på sig.
”Min opgave er, at jeg tager lederskab for mødets forløb og for at skabe dialog mellem parterne. Mit fokus er, at processen bliver god – på trods af omstændighederne, og at skabe mening i det, der skete”.
Derfor er dialogen omdrejningspunktet. Det er relevant i et konfliktråd, at parterne kan stille spørgsmål, og de derved kan få en forståelse for hinandens perspektiv.
”Jeg oplever i høj grad, at konfliktråd har en effekt, som forebygger og hjælper de involverede videre. Det kan skubbe til en forandringsproces for både offer og gerningsmand”, siger Lene Antonsen.
For hende er det helt afgørende i jobbet at have en mæglingsbaggrund. Derudover oplever hun, at hendes alder også er en stor fordel:
”For mig har det været positivt selv at have noget livserfaring. Fordi det er alle typer sager og mennesker, man sidder med.”
Lene Antonsen er 56 år.

ET SAMMENHOLD I TEAMET
Lene Antonsen og de andre konfliktrådsmæglere hjælper i vidt forskellige politisager som nabostridigheder, indbrud, vold eller seksuelle forbrydelser, fordi konfliktråd tilbydes i alle typer sager. Dermed er det også meget forskellige mæglinger. Her er teamet af konfliktrådsmæglere en stor hjælp.
”Vi holder møder sammen, og vi ringer også ofte til hinanden. Kort sagt, så bruger vi hinanden i jobbet – og i nogle sager kan det også være godt at være to konfliktrådgivere på”.
Konfliktrådsmægler er et bijob, og Lene Antonsen har jobbet, fordi det giver hende noget personligt:
”Det giver SÅ meget. Det at kunne gøre en forskel. Det er jo stort, og det er meget meningsfuldt.
Det giver rigtig meget, at man kan se, at det letter dem.”