Salg af materielgård indbringer Varde Kommune stort millionbeløb

Byrådet i Varde Kommune har besluttet at sælge den tidligere materielgård i Varde til Domea for et overraskende stort beløb på 29,1 mio. kr. Det er 20 mio. kr. over den vejledende udbudspris. På grunden skal der opføres 107 familievenlige lejelejligheder, som giver mulighed for at styrke bosætningen i Varde by og sikre et moderne og varieret udbud af familieboliger.

Byggeri og bolig
Salget af materielgården sker efter et utraditionelt udbud, hvor det ikke var prisen, men de konkrete planer for grunden, der vægtede højest i bedømmelsen af de indkomne tilbud. Derfor har Varde Kommune modtaget tre meget interessante bud på etableringen af et nyt, bynært boligområde.
I bedømmelsen af tilbuddene er der lagt vægt på, at Domeas projekt har en god disponering af området med et byggeri, der understøtter vejforløbet på Lerpøtvej samt en god overgang til det nærliggende boligområde.
Der er også blevet lagt vægt på, at der er en god variation i boligstørrelserne med mange familievenlige 3 og 4 værelses lejligheder. Bebyggelsen bliver placeret klart og logisk med grønne kiler mellem bygningerne og med gode stier.
Selve bygningerne bliver terrassehuse i gule teglsten, hvor bygningerne opbrydes med varierede fremspring, der sikrer et både sammenhængende og spændende boligområde.
”Med salget af materielgården får vi skabt mange, nye attraktive familieboliger i Varde og endnu bedre vilkår for bosætningen. Udover et nyt, moderne boligområde får vi også et meget pænt millionbeløb i kassen, som giver os nye muligheder for at investere i udviklingen af vores kommune. Derfor er jeg rigtig godt tilfreds med salget, som på alle måder kommer Varde Kommune til gavn,” siger borgmester Erik Buhl.

Fakta:
Baggrunden for salget er, at den gamle centralt beliggende materielgård på Lerpøtvej i årevis har ligget næsten ubrugt hen. Med salget omdannes området til boliger. Grunden er på i alt 16.889 m2
Det er en forudsætning for salget, at Varde Kommune i lighed med andre almene boligprojekter skal betale 10 % af byggeriets anlægssum i grundkapitallån.
Domeas projekt omfatter i alt 107 almene boliger med 2-4 værelser. Den gennemsnitlige boligstørrelse er 90 m2 og grundens udnyttelsesgrad er 57 %. Byggeriet bliver i 3 etager med elevator.
Ejendommen overtages 1. maj 2016
Domea råder i forvejen over 689 almene boliger i Varde Kommune.

Varde Kommune har i alt modtaget 3 tilbud på køb af ejendommen:
Schantz Varde ApS, Arbejdernes Andels-Boligforening og Varde Boligadministration har indsendt et projekt med i alt 52 boliger fordelt med 8 ejerboliger og 44 lejeboliger.
Lejerbo, Kolding har indsendt et projekt med 75 almene lejeboliger.
Domea, Varde har indsendt et projekt med 107 almene lejeboliger.