Sommer: Oplevelser i DIN kommune UNESCO Verdensarv: Nationalpark Vadehavet

Vadehavet er på UNESCO’s verdensarvsliste på linje med pyramiderne og Den Kinesiske Mur. Størstedelen af Vadehavets landområder ligger i Varde Kommune.

Nationalpark Vadehavet er Danmarks største nationalpark med natur i verdensklasse.
Her findes et spektakulært dyreliv, og områdets betydning rækker langt ud over Danmarks grænser.
Et fantastisk sted at opleve verdensarven er ved Ho bugt eller på Danmarks nyeste landområde – Skallingen. Et vildt og betagende kystlandskab, der også er rasteplads for millioner af trækfugle.
Det unikke naturområde består af hav, strand, øer, søer, mudderflader, marskland og vandløb, og har et helt specielt plante- og dyreliv som følge af tidevandets indflydelse på omgivelserne.
I Varde Kommune strækker nationalparken sig gennem Varde Ådal og helt til Vardes bymidte.

• Den danske del af Vadehavet kom på UNESCO’s verdensarvsliste i 2014.
• Vadehavet er rasteområde for millioner af trækfugle.
• Nationalparken er også opvækstområde for en mangfoldighed af fisk og havpattedyr.
• Området er rig på århundred gammel kulturhistorie, der stadig forbinder Holland, Tyskland og Danmark.