Vand i Blåvand – Politisk plat og uklog enegang!

Af Steen Holm Iversen, Gruppeformand Det Konservative Folkeparti i Varde byråd, Lundvej 154, 6800 Varde.

Mandag morgen startede tidligt med et møde, hvor vi skulle drøfte den fremtidige sammensætning af byrådets Klima- og Vækstudvalg. I mødet deltog både borgmesteren, Søren Laulund (S), undertegnede, formanden for Plan- og Teknikudvalget Preben Friis Hauge (V) mfl.. På min foranledning indledte vi dog mødet med en drøftelse om situationen i bl.a. Blåvand om de enorme mængder af vand, der siden begyndelsen af november har givet store problemer. Jeg rejste sagen første gang i starten af november.

Preben Friis Hauge orienterede om indkaldelsen til et virtuelt grundejermøde, og det opfattede jeg på det tidspunkt som et initiativ på vegne af Plan og Teknik udvalget.

Stor er min forbavselse derfor, når i Jydske Vestkysten kan læse, at Venstre forsøger at slå politisk plat på mødet og ikke mindst den store klimaopgave, vi som byråd står med i håndteringen af de problemer og de voldsomme mængder af regnvand, som vi har været vidne til i dette efterår.

At Venstre i den sammenhæng misbruger forvaltningen som et kampagnemiddel er dybt betænkeligt og kræver et flertal i udvalget. Det har Venstre ikke længere.

Det er tidligt, at Venstre indleder valgkampen. Vi er kun midt i valgperioden og med tanke på de mange og store beslutninger, som borgmesteren skal finde flertal for, er det decideret uklogt.

Vi skal stå sammen om at få løst udfordringer i bl.a. Blåvand. Det har borgerne og grundejerne brug for. Sagen er alt for alvorlig til, at man kan slå politisk plat på den, og det er en adfærd, jeg troede lå bag Venstre.