Varde Garten og Von Lügenhals skal have ny bestyrer

Den nuværende bestyrer Casper Rosendahl har valgt sammen med sin hustru at blive selvstændige som forpagtere af Arnbjerg. Det øvrige team og kokkene, der har stået for maden fortsætter uændret hos Von Lügenhals

Den daglige leder af Varde Garten & Von Lügenhals, Casper Rosendahl, har igen valgt at arbejde sammen med sin hustru, som de i sin tid gjorde på Henne Mølle Å Badehotel.

Direktør for Varde Garten & Von Lügenhals, Michael Bech, siger: ”Jeg har været glad for samarbejdet med Casper selv om det ikke har varet så længe. Casper har hos os været den, der har stået for bl.a. den daglige personaleledelse, indkøb og selskabsaftaler men ikke maden, som vort køkkenteam med souschefer Mark Severinsen & Michael Jensen i spidsen har stået for. De fortsætter sammen med det øvrige hold herunder tjenerteamet, som ledes af overtjener Jackie Kristiansen. Der bliver med andre ord ingen ændringer i kvaliteten i køkkenet eller service. Vi har netop yderligere fået forstærket tjenerteamet med faglært tjener Mads Kisum Hansen, der kommer fra Hjerting Badehotel.

”Det har været godt at have Casper til at tune arbejdsgange og skaffe nye leverandører og forhandle priser. Sidstnævnte er som enhver selvstændig ved en vigtig del for at drive en rentabel virksomhed. Vi fortsætter uændret med selv at stå for driften af kroen Von Lügenhals, selskabs- og konferencelokaler, events, hotel og kunsthave. Vi ønsker dog at finde en ny erfaren daglig leder til vort team” udtaler Michael Bech.

Casper Rosendahl vil i en anden artikel berette om sin og sin hustrus tanker med Arnbjerg. Om tiden i Varde Garten siger han:  ” Jeg har været rigtig glad for at være i Varde Garten, og jeg har følt mig budt godt velkommen af alle, så det har ikke været en nem beslutning, men der er simpelthen kommet et for godt tilbud til mig og fruen til, at vi har kunnet takke nej hertil”.

Hvor langt er I med Kræmmerpassagen og Kunstpassagen og har I flere projekter på vej?
Vi har spurgt Poul Erik Bech, hvor langt ombygningen af Kræmmerpassagen er kommet, og hvornår det sidste er færdigt med Kunstpassagen, der forbinder Kræmmergade med Varde Garten. Han fortæller, at der alene resterer småting i relation til Kunstpassagen, og forventer at alt er færdigt ved udgangen af januar.  ”Der er rigtig mange mennesker, der allerede benytter Kunstpassagen som adgang til Varde Garten fortsætter han”. Hvad angår Kræmmerpassagen resterer alene indgangspartierne mod Kræmmergade og Brogade. Kræmmerpassagen eksisterer således ikke længere, idet alt nu er blevet til butikker. ”Gulvarbejderne blev færdige i sidste uge, og nu går vi i gang med udlejningen. Der er allerede 2 interesserede lejere, men det er for tidligt at kunne sige om det fører til aftaler”.

”Vi sætter nu ombygning af naboejendommen Kræmmergade 6 i gang, hvor der skal opføres et nyt trappetårn på bagsiden af ejendommen og indrettes 2 attraktive lejligheder på hver godt 100 m2 og med store tagterrasser. Og så ser vi frem til, at Coronarestriktionerne bliver lempet, så byens borgere og besøgende igen kan mødes hos os” udtaler han.

Souschefer Mark Severinsen & Michael Jensen & overtjener Jackie Kristiansen