Bred konstitueringsaftale i Varde Kommune

Der er 18. november 2021 indgået en bred konstitueringsaftale mellem partierne Venstre, Socialdemokratiet, Kristendemokraterne og Socialistisk Folkeparti.

Konstitueringsaftalen lægger fortsat op til at Mads Sørensen bliver Varde Kommunes næste borgmester.

 

Mads Sørensen:

”Jeg er meget tilfreds med, at det er lykkedes os at samle fire partier og dermed 18 af byrådets 25 mandater i en bred konstituering.”
”Venstre har lyttet til synspunkter vedr. brede konstitueringsaftaler, og nu foreligger resultatet.”

 

Søren Laulund:

”Konstitueringsaftalen favner over midten – og angiver en fælles retning for Varde kommune. Det er til gavn for Varde kommune at vi kan løse de kommende års udfordringer i fællesskab. Der er fokus på klima, erhverv, arbejdskraft, bosætning og skole. Områder der er kerneområder for os – og er grundlaget for borgernes velfærd.”

 

Inger Marie Kristensen:

”Vores mærkesag om hjemmepasning er med i aftalen. Ligeledes noterer vi os, at der er fortsat fokus på “den grønne omstilling” og på øget bosætning. Der er fokus på rekruttering og fastholdelse af arbejdskraft i kommunen. Den langsigtede budgettilgang ser vi som et gode for både borgere og ansatte.”

 

Tine Toft:

”SF er med i konstitueringsaftalen, på trods af behovet for et nyt borgmesterparti. S og V har indgået aftale som SF har tilsluttet sig efterfølgende, for at få muligheden for at arbejde for vores røde og grønne politik via poster i social- og sundhedsudvalget samt fredningsnævnet. SF er glade for tankerne om grøn omstilling, bosætning og biodiversitet, samt der lægges op til flere almennyttige boliger. SF ser positivt på Code of Care. Den langsigtede budgettilgang, kan give ro for kommunens ansatte.”