Din Forsynings store varemeprojekt Fremtidens Fjernvarme er forsinket

DIN FORSYNINGS STORE VARMEPROJEKT FREMTIDENS FJERNVARME ER FORSINKET
I 2020 igangsatte DIN Forsyning arbejdet med at erstatte varmen fra det lokale kulfyrede kraftvarmevarmeværk med bæredygtig fjernvarme. Resultatet bliver en fleksibel varmeproduktion, der er baseret på flere forskellige varmekilder, hvor vi kan skifte mellem de billigste i løbet af dagen og i løbet af året. Den mest markante enhed er verdens største CO2-kølede havvandsvarmepumpe.

Selvom havvandsvarmepumpen bliver leveret af en anerkendt tysk virksomhed, og teknologien er kendt fra andre brancher, er det også et arbejde, ingen har prøvet før. Vi står skulder ved skulder med vores leverandør for at gøre havvandspumpen færdig, og realistisk kommer varmepumpen i drift i begyndelsen af næste år, og herefter må vi forvente noget tid, før den er i fuld drift.

Arbejdet med havvandsvarmepumpen er på alle måder banebrydende; verdens største el-drevne CO2-havvandsvarmepumpe. Rigtig mange forsyninger, journalister og politikere fra hele verden står i kø for at høre om og se vores løsning. Men som pionerer er der bump på vejen, som de, der kommer efter os, kan lære af.

Inden vi gik i gang, havde vi bedt om mere tid ved Energistyrelsen, men fik kun tre måneder ekstra i forhold til den først udmeldte lukkedato for Esbjergværket. Vi må nu erkende, at den tidsplan, vi blev tvunget til, ikke holdt – på trods af, at alle har arbejdet hårdt, så har vi simpelthen haft for mange uforudsete hændelser: Corona, mangel på håndværkere, stigende priser på materialer, svingende energipriser, inflation og krigen i Ukraine for blot at nævne overskrifterne.

Ny fliskedel tættere på drift
Udover udfordringer med havvandsvarmepumpen, blev DIN Forsyning også ramt af en defekt fliskedel fra en nu afskediget leverandør, der efterfølgende er gået konkurs. Derfor blev der sidste år bestilt en ny fliskedel hos en anden leverandør, som viser hastige fremskridt.

Med fliskedlen kan vi se, at der arbejdes på højtryk og vi arbejder hen imod at få opstartet kedlen i december. Der vil være en indkøringsperiode, hvor vi skal lære kedlen at kende før vi er i 100 % drift, men vi er fortrøstningsfulde.

Varme i radiatoren
På den positive note er der meget, som står færdigt. Et nyt stort distributionscenter, der kan levere varme ud til fire delområder, en ny transformatorbygning til højspændingsforsyning , et flismodtagelsesanlæg, en 40 MW elkedel og et havvandsindtag for at tage de vigtigste.

Med de enheder, vi har stående klar, skal vi nok klare os vinteren over. Bliver det rigtig koldt i længere tid, er vi ved sikre at overskudsvarmen fra Esbjergværket kan udnyttes, da de jo er blevet pålagt at drive elproduktionen frem til 1. april 2024. Dermed har vi den nødvendige sikkerhed for varmeforsyningen – om end vores kunder må vente lidt længere på den mere bæredygtige og billigere varmeforsyning som vi arbejder målrettet henimod.