Enigt Byråd indgår budgetaftale og retter fokus mod 2030

Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Kristendemokraterne og Socialistisk Folkeparti har fastlagt budgettet for Varde Kommune i 2024.

Efter to dages forhandlinger har Varde Kommunes 25 byrådsmedlemmer budgettet på plads for 2024.
Byrådet tog under forhandlingerne også fat på en mere langsigtet debat om, hvordan Varde Kommune skal sikre velfærden frem mod 2030 i takt med, at den demografiske udvikling vil resultere i flere ældre og færre unge.
Beslutningerne fra debatten om 2030 vil resultere i, at Byrådet fremlægger en række konkrete pejlemærker senere på året.

Mads Sørensen, borgmester i Varde Kommune:
”Vi har brugt et solidt økonomisk fundament til at prioritere større anlægsprojekter, som er afgørende for udviklingen af vores kommune. Jeg glæder mig over, at vi som byråd står sammen om årets budget, og at vi samtidig er enige om at fokusere på den langsigtede udvikling frem mod 2030. Den drøftelse skal vi have borgerne i Varde Kommune med i, og derfor ser jeg frem til at invitere til borgermøde allerede senere i år.”
Claus Brink, gruppeformand for Venstre:
”Vi er i Venstre trygge ved det netop besluttede budgetforlig 2024-2027. Det brede forlig indeholder gode elementer på tværs af hele kommunen som for eksempel renoveringer af kommunens svømmehaller, udvidelse af børnehaven i Oksbøl og midler til en afklaring af Borgercenter Varde senere på året. Og så har vi taget hul på en vigtig proces frem mod 2030, så Varde Kommune kan fortsætte en stærk udvikling.”
Søren Laulund, gruppeformand for Socialdemokratiet:
”Budgetlægningen er i et perspektiv helt frem til 2030. Det har vi i Socialdemokratiet kæmpet for i flere år. Der er pejlemærker for vores retning for Varde i 2030. Vi er klar til at finansiere yderligere tiltag, som Socialdemokratiet ser nødvendige for klimaindsatsen og den grønne omstilling. Der er sikret midler til varmtvandsbassinet på Lunden og fælles fokus på familier i udsatte positioner på tværs af social- og beskæftigelsesområdet. Og så er der afsat større beløb til løsninger for Borgercenter Varde og vores fem svømmehaller, mens vi forsat ser velvilligt på et nyt Teater- og Musikhus i Varde.”
Steen Holm Iversen, gruppeformand for Det Konservative Folkeparti:
”Det Konservative Folkeparti kom blandt andet til budgetseminaret med et mål om at få taget en beslutning vedrørende en renovering af Borgercenter Varde. Vi er tilfredse med, at et enigt byråd nu har forpligtet sig til at få gjort op med fortidens arv. Nu skal mulighederne kvalificeres samtidigt med, at vi skal have svar på en række spørgsmål, så vi kan lægge os fast på en endelig løsning – renovering eller etapevis nybyg?”
Julie Gottschalk, gruppeformand for Dansk Folkeparti:
”Gennem budgetlægningen har DF haft fokus på, at arbejdet med indsatserne omkring Varde 2030 kan fortsætte uden for mange nye initiativer. Dog har det været vigtigt, at der er sat penge af til at få udbedret de fysiske rammer om Borgercenter Varde hvor der i budgettet er sikret 130 mio., og at der fortsat opretholdes et fornuftigt serviceniveau for kommunens ældre, unge og yngste borgere. For DF har det været vigtigt at sikre fortsat udvikling i kommunens byer samt puljerne, som har en positiv og direkte virkning på infrastrukturen i kommunen.”
Inger Marie Kristensen, gruppeformand for Kristendemokraterne:
”I KD er vi tilfredse med det budget, vi har vedtaget. Vi er særligt glade for, at det er lykkedes at afsætte midler til fortsættelse af ordningen med sygeplejersker på vores plejecentre, at vi styrker ledelsen på vores institutioner, og at vi køber naturbusser til aflastning af vores børnehaver, når de er pressede. Vi er tilfredse med, at vi får renoveret varmtvandsbassinet på Lunden, og at vi får lavet en renoveringsplan for vores svømmehaller.”
Tine Toft, gruppeformand for Socialistisk Folkeparti:
”SF er tilfreds med, at der er afsat midler til Borgercenter Varde, og at vi nu får kvalificeret beslutningen om projektet. Det er vigtigt med midler til specialskolen og til administration på voksensocialområdet. Derudover har SF kæmpet for renovering af svømmehaller. Vi har haft gode drøftelser om 2030-planen, og SF har særligt fokus på, at vi når i mål med klimaindsatsen, og at vi investerer i gode forhold for børn samt i arbejdsmiljø.”