Færre får kontanthjælp i Varde Kommune

Varde Kommune oplever i øjeblikket et fald i antallet af borgere, der får kontanthjælp og sygedagpenge. Nye ledighedstal fra jobcentret viser, at ca. 14 % færre borgere modtog kontanthjælp i slutningen af 1. kvartal 2016 sammenlignet med 1. kvartal 2015.

Ledighed og job

Faldet i antallet af kontanthjælpsmodtagere svarer til i alt 77 personer. Tendensen er den samme for antallet af sygedagpengemodtagere, der også er faldende. Der er også fremgang at spore på ventelisten til fleksjob, hvor antallet af borgere, som har ventet i over 18 måneder er nedbragt markant.

Omvendt stiger antallet af borgere i såkaldte ressourceforløb, som giver mulighed for at komme hele vejen rundt om den enkelte borgers situation og på den måde sætte målrettet ind, så flere kan hjælpes i job eller uddannelse.

”Udviklingen er blandt andet et resultat af, at vi har investeret i bedre rammer for behandlingen af den enkelte borgers sag. Det betyder f. eks. at vi nu kan være meget mere opsøgende på sygedagpengeområdet. Samtidigt har vi også formået at nedbringe ventelisten for fleksjobansøgere, som har ventet over 18 måneder, med ca. 61 %, svarende til 19 personer,” fortæller formanden for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration, Søren Laulund (A).

”Det er klart, at en del af faldet i antallet af borgere på kontanthjælp og sygedagpenge hænger sammen med, at flere tilkendes ressourceforløb. Men rammerne for ressourceforløb giver borgerne mulighed for en tværgående indsats, der rækker udover, hvad jobcentret kan tilbyde i andre forløb. Derfor ser vi stigningen i ressourceforløb som en positiv udvikling og tror på, at den tværgående indsats kan gøre en forskel og hjælpe flere borgere i job og uddannelse,” tilføjer han.

FAKTA:
• Antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet fra 559 til 482. Et fald på 77 borgere
• Antallet af borgere på sygedagpenge er også faldende.
• Antallet af borgere på ressourceforløb er i samme periode steget fra 73 til 139. En tilvækst på 66 borgere.