Fremtidens fjernvarme – Pinlig tavshed eller velovervejet accept?

Læserbrev: Af Steen Holm Iversen, Gruppeformand Det Konservative Folkeparti Varde byråd, Lundvej 154, 6800 Varde. 

I et læserbrev i Jydske Vestkysten i søndags opfordrer Tommy Søndergaard til at generalforsamlingen i det tværkommunale forsyningsselskab, som blev afholdt i mandags, udsættes. Som årsag anfører TS, at der på generalforsamlingen i Din Forsyning skulle behandles en indstilling fra bestyrelsen om at optage yderligere et lån for at kunne finansiere Din Forsynings selskab ”Fremtidens Fjernvarme” på 365 mio.

Jeg anerkender gerne, at punktet om optagelse af yderligere lån til det pågældende projekt godt kunne have været fremhævet som et selvstændigt punkt på byrådets dagsorden for at synliggøre lånoptagelsen. Hvad Tommy Søndergaard dog ikke kan vide er, at Din Forsynings situation, og projektet Fremtidens Fjernvarme har været genstand for mange og omfattende politiske drøftelser lige siden Ørsted meddelte, at selskabet ville stoppe med at levere fjernvarme til kunderne i Din Forsynings forsyningsområde.

Helt generelt har processen omkring projektet Fremtidens Fjernvarme været præget af flere ubehagelige økonomiske overraskelser ikke mindst forårsaget af den fliskedel, der måtte kasseres, som TS også omtaler og de generelle prisstigninger, der har været på hele forsyningsområdet bl.a. forårsaget af krigen i Ukraine. Det har på alle måder været en ærgerlig og træls sag, som nu også ender med at fordyre projektet betragteligt, og som ikke mindst kommer til at koste fjernvarmekunderne knapt 2 mia.

Som byrådsmedlem er det afgørende i en sag, at den er ”oplyst”, som det står beskrevet i den kommunale styrelsesvedtægt. Jeg kan klart sige, at jeg anså sagen for værende oplyst, men jeg medgiver, at det grundlag kunne have været gjort mere tydeligt på byrådsmødet, hvor byrådet blev bedt om at meddele borgmesteren og kommunaldirektøren mandat til at gennemføre generalforsamlingen, som indstillet af bestyrelsen.

Jeg medgiver desuden også, at en stor del mit beslutningsgrundlag stammede fra den række af møder, der har været holdt om Din Forsynings situation og de igangværende projekter i både byrådet og Økonomi- og Erhvervsudvalget. TS kalder det en skandale. Jeg ser projektet som en særdeles svær sag og en bekymrende svær situation, hvor der ikke er nogen nemme løsninger, og hvor det heller ikke er en realistisk mulighed at standse projektet. Det er nemt at kalde noget en skandale. Det er langt vanskeligere at skulle tage ansvar for et projekt, som helt åbenlyst er i vanskeligheder, og hvor der også afventer et formodentlig langtrukkent retsligt efterspil.

Det var baggrunden for min indstilling til den konservative byrådsgruppe og baggrunden for vores opbakning til mandatet til borgmesteren og kommunaldirektøren.

Vi er langt fra i mål med projektet, og vi vil fortsat følge projektet og Din Forsyning tæt. Der var således på ingen måde tale om ”pinlig tavshed” men derimod en velovervejet accept.