Grænsekontrollen ændres fra fredag

Politiet oplyser: Fra i morgen gennemfører vi færre stikprøvekontroller på grænsen, end vi har gjort hidtil. Til gengæld vil vi være langt mere tilstede i baglandet og gennemføre en styrket indsats mod den grænseoverskridende kriminalitet.
Den øgede kriminalitetsbekæmpelse vil blandt andet bestå af flere patruljer i baglandet, flere kriminalitetskontroller og oprettelse af en særlig enhed, der skal arbejde fokuseret med efterforskning af omrejsende kriminelle grupper. En sådan omlægning vil tage tid, før den slår fuldt igennem, da det kræver både uddannelse af personale, indkøb af udstyr og andet.
Vi har allerede en omfattende indsats mod grænseoverskridende kriminalitet, som vil blive styrket i takt med, at vi får uddannet personale og indkøbt det nødvendige udstyr. Vi skaber allerede gode resultater, og den indsats vil vi fortsætte og intensivere med blandt andet en øget efterforsknings- og analysebaseret kriminalitetsbekæmpelse i grænseområdet.
Der vil fortsat være stikprøvevis kontrol ved samtlige 13 grænseovergange, men politiet vil ikke længere være fast tilstede ved grænseovergangene i Kruså, Padborg og Frøslev. Også antallet af stikprøvekontroller i busser og tog vil mindskes.
Hvis trusselsbilledet ændrer sig, vil det være muligt at styrke indrejsekontrollen med kort varsel.