Hjælp til kampen mod madspild på Finansloven 2024

Regeringen har sammen med SF, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Alternativet og Nye Borgerlige indgået en historisk bred finanslovsaftale med fokus på velfærd og det grønne område. I appendiks om udmøntning af pulje til lokale initiativer er fokus på madspild også med:

“Punkt 23: Støtte til madspildsorganisationers transportudgifter

Der udmøntes 2,0 mio. kr. til en støtteordning, hvor der kan søges støtte til transportrelaterede udgifter hos lokale madspildsorganisationer med fokus på logistik, herunder anskaffelse og udskiftning af biler.”

Stifter og bestyrelsesformand af Stop Spild Af Mad Selina Juul har siden 2018 opfordrer politikere til at sætte kampen mod madspild på Finansloven, derfor glæder det hende meget, at der nu udmøntes 2 millioner kr. til en støtteordning, hvor der kan søges støtte til transportrelaterede udgifter hos lokale madspildsorganisationer med fokus på logistik, herunder anskaffelse og udskiftning af biler:

“Siden 2018 har jeg opfordret politikerne til at sætte kampen mod madspild på Finansloven – hvis kampen mod madspild er primært afhængig af frivillige og velmenende danskere, risikerer den at dø helt ud. Det kan ikke være meningen, at de frivillige madspildsorganisationer skal knokle både hverdage og helligdage for at løse det store samfunds- og klimaproblem, som madspild er, og ovenikøbet betale deres drift og udgifter ud af egen lomme. Derfor er jeg rigtigt glad for at Regeringen giver nu en solid hjælpende hånd til kampen mod madspild på Finansloven 2024 i form af en støtteordning, hvor der kan søges støtte til transportrelaterede udgifter hos lokale madspildsorganisationer med fokus på logistik, herunder anskaffelse og udskiftning af biler. Især driftsudgifter er rigtigt dyrt for de frivillige madspildsorganisationer, så det en en god hjælp til kampen mod madspild.”

Hun fortsætter:

“Siden 2018 har jeg også opfordret politikerne – og senest vores Minister for fødevarer, Landbrug og Fiskeri Jacob Jensen (V) – til at sætte kampen mod madspild på Finansloven i form af oprettelse af en statslig National National Fond for Forebyggelse og Reduktion af Madspild for at støtte kampen mod madspild bredt fra jord til bord, alt fra forskning til kampagner til frivillige madspildsorganisationer. Jeg vil gerne kvittere, at Venstre, SF og Alternativet har inden folketingsvalget taget en Madspildsfond med i deres finanslovsudspil. I udlandet er de allerede i gang: den engelske regering har afsat en pulje på 15 millioner britiske pund (123 mo. kr.) til at støtte projekter, initiativer og organisationer mod madspild. I USA har man lavet en tilsvarende madspildsfond på 1 million dollars, svarende til ca. 7 mio. kr. Det bliver spændende at se, om Danmark med tiden også igangsætter noget lignende.”

 

Foto: Keld Navntoft