Hvor skal fjernvarmen komme fra?

Læserbrev – Af Preben Friis-Hauge (V), Folketingskandidat i Varde Kredsen, Søndergade 18, 6862 Tistrup.

Om knap et halvt år skal landets kommuner (pålagt af staten) fortælle deres borgere, om de kan få fjernvarme eller ej.

Samtidigt arbejder regering og forligspartier på en plan, der vil lukke ca. 1/3 af affalds forbrændingsanlæggene i Danmark. Mange af disse anlæg ejes af kommunerne, og samlet set leverer de næsten 25% af al fjernvarme i Danmark.

Man vil bare ikke fortælle hvilke anlæg der skal lukkes, og efter hvilke regler/vilkår. 

Man kunne sige billigste pris pr. tons affald som en måde at “overleve på”. Men så bør prisen for at levere affaldsvarme være ens  i Danmark, for ellers er det en “uretfærdig” parameter at benchmarke på.

CO2 fangst? Det er miljømæssigt positivt at planlægge på CO2 fangst i et affaldsforbrændingsanlæg. Ulempen er at det øger omkostningen pr. tons behandlet affald, hvis ikke man statslig kompenserer for den ekstra investering, eller stiller krav til alle anlæg om CO2 fangst.

Fjernvarme eller ej? Hvor skal den komme fra? Nu må der mere sund fornuft ind i mødelokalerne på Christiansborg.