Jeg vil gerne arbejde for at det ikke kun er landmænd, der skal have alt besværet

Læserbrev indsendt af KD kandidat kv. 21 i Varde, Frede Haahr Andersen, Tinghøjvej 7, 6870 Ølgod

Oversvømmelser – Er det et problem i Varde kommune?

Vore vandløb, bække og åer, er hovedsageligt fremkommet på to måder. De naturlige, hvor naturen, selv har udformet vandløb. De menneskeligt skabte vandløb, som er blevet gravet for efterhånden mange år siden, sammen med de rørlagte vandløb.

De sidste små 50 år, har kommunerne løbende indført nye vandløbsregulativer, som med års mellemrum, bliver reviderede.

Hver gang er der blevet reduceret i vandgennemstrømningen, smallere vandløb, mindre vedligehold.

Vedligehold af vandløb koster penge.

Samtidig er mange byer blevet større, der er blevet asfalteret, tagene har fået tagrender, og alt sammen skal passere i vore vandløb, som er designet til langt mindre vand, da byerne var mindre, og mindre industrier.

Det resulterer i oversvømmelser på mange marker, med deraf negative udbytter, samt vanskelig færdsel på markerne.

Det er svært, at ændre, da forklaringen fra kommunen er, at regulativer for vandløb, kommer både fra EU og Folketinget.

De senere år, er vi landmænd blevet opfordret til at etablere vådområder.

Jo, det kan vi godt, men erstatningen for at indgå i sådanne vådområde projekter, er altså ikke høj.

Og hvis landmænd ikke har anden udvej, end at etablere vådområde, så skal der også være en erstatning derefter, til markedspris.

Jeg vil gerne arbejde for at det ikke kun er landmænd, der skal have alt besværet, med vand fra byer og opland. Der skal flere ressourcer til vedligehold, samt flere nedsivningsløsninger ved vore byer og industri.

Jeg er selv landmand, og har arbejdet med disse problemer i over 20 år i vandløbsrådet.