JOB: Kundechef til forsyningsvirksomhed i bæredygtig udvikling

Din Forsyning: Har du det strategiske kundefokus, som skaber værdi for både kunder, medarbejdere og virksomheden? Leder du din organisation gennem både kultur, dialog og målstyring? Og er du en person, der skaber relationer både internt og eksternt, og som kan drive en økonomisk og miljømæssig bæredygtig udvikling? Så er det måske noget for dig at indtage nøglerollen som kundechef hos DIN Forsyning.

Din mission
Du vil som kundechef indtage en nøglefunktion som leder af det kundevendte område med 55 medarbejdere i en forsyningsvirksomhed i kraftig udvikling med 280 kolleger. Din mission er at understøtte virksomhedens udvikling og værdiskabelse via fokus på kunde- og forretningsudvikling på tværs af virksomheden.

Du skal med dine teams skabe unikke kundeoplevelser gennem kunderejser, udvikle den måde, vi bruger digitale værktøjer til at kommunikere med kunder og skabe resultater.

Du vil bidrage med at skabe øget kundeindsigt, som skal være motoren for serviceinnovation i den daglige drift.

Din profil
Du har i din karriere allerede bevist, at du kan stå for en markant værdiskabelse og effektive teams. Du har en overvægt af erfaring fra det kommercielle område og har fokus på at udvikle lederskabet både hos dig selv og i ledergruppen.

Du er vant til at arbejde med at skabe sammenhæng mellem ledelseskvalitet, medarbejderengagement, kundeloyalitet og virksomhedens økonomiske resultater og vækst.

Det er ikke et krav, at du har indsigt i forsyningsvirksomhed, da vi gerne vil videreudvikle vores metoder og løsninger på basis af både eksisterende gode erfaringer og nye tilgange. Du trives med en åben dialog og er ærlig i din kommunikation, samtidig med at du står 100% bag fælles ledelsesbeslutninger.

Dine ansvarsområder og kompetencer
Du får ansvaret for de fire afdelinger; Kommunikation, Kundecenter, Nye kunder & ledningsrenovering samt Måler & installation. Du bliver leder for tre afdelingsledere i Kundeservice, Nye kunder & ledningsrenovering samt Måler & installation. Kommunikationsafdelingen har ikke en afdelingsleder, så her vil du fungere som kommunikationschef og daglig leder af seks medarbejdere.

Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, men vi forventer dog, at den er relevant og at du har oparbejdet kompetencer og resultater indenfor følgende områder:

Strategiudvikling med udgangspunkt i kunderne og det kommercielle
Analyser og beslutningstagning i komplekse situationer
Udvikling af afdelinger med kundekontakt
Tilbudsgivning og storkunde account management
Branding, pressehåndtering samt intern og ekstern kommunikation
Aflæsning, afregning, opkrævning og restanceindhentning
Anvendelse af digitale værktøjer til optimering af kundeglæde/tilfredshed.
Det kundevendte område består af kompetente kolleger og tre afdelingsledere, så hvis du ikke har erfaring med alle områder, men gerne vil bevæge dig ind i disse, så kan det også være relevant, blot du har det drive, der kan skabe udvikling og resultater til gavn for vores kunder og kollegaer.

Som leder er du kendetegnet ved en åben, ærlig og direkte kommunikation, der tillidsfuldt sætter medarbejdernes samarbejde, performance og udvikling i spil.

Du er et sted i dit liv, hvor du ønsker at gøre en forskel i en virksomhed, der i høj grad påvirker vores samfund og fremtid. Klodens ressourcer er pressede, og det er en personlig prioritet for dig at være med til at gøre en forskel.

Interesseret?
Kontakt vores HR-Partner Proces Support A/S, Per Schorling, på +45 2332 5825 for at høre mere eller få en hurtig vurdering af din profil ift. jobbet. Er du allerede sikker på, at du er den rigtige til jobbet, så søg direkte på linket herunder. Vi holder samtaler løbende, så send din ansøgning hurtigst muligt.

Fra dygtige til bæredygtige
DIN Forsyning er ét af Danmarks største multiforsyningsselskaber. Hver dag leverer vi varme og rent vand, og vi håndterer spildevand for tusindvis af kunder i Esbjerg og Varde kommuner. I Varde Kommune er det os, der står for affald og genbrug.

Vores ydelser er tæt forbundne med vores natur og miljø. Det forpligter. Derfor arbejder vi
målrettet med bæredygtighed og grøn omstilling i vores forretning. Det gør vi ved at udnytte
ressourcerne mest muligt, minimere brug af fossile materialer og sikre en fleksibel forretning.

Vi tror på, at vi opnår større resultater sammen end hver for sig. Derfor indgår vi i strategiske partnerskaber med kunder, leverandører og samarbejdspartnere. På den måde kan vi sammen skabe en bæredygtig fremtid.

Vores vision er at skabe størst mulig værdi for vores kunder, og rammen for dette arbejde er vores 2030-strategi ”Fra Dygtige til Bæredygtige”.

Som leder hos DIN Forsyning er du med til at drive vores vision, strategi og værdier via sikker, stabil og konkurrencedygtig drift og udvikling, både nu og i fremtiden. Samtidig bidrager vi alle aktivt til at skabe et godt arbejdsmiljø, hvor arbejdsglæden afspejles af værdierne: Fællesskab, viden, ansvar og mod som veje til at skabe trivsel og gode resultater.

Læs mere og søg HER