JOB: Undervisningstilbuddet Kraftværk skal iværksættes!

Vil du være med til at skabe et nyt undervisningstilbud, hvor elevernes motivation, talent og potentiale er udgangspunktet?

Ungdomsskolen Varde søger hermed x medarbejdere til et nyt etableret undervisningstilbud målrettet elever fra 8 – 10. klasse med særlige behov.

Der er tale om et helt nyt oprettet tilbud ved navn Kraftværk, og undervisningen tager afsæt i projektbaseret.

 

Undervisningstilgang og projektbaseret læring

·         Kompetencer integreres og læres gennem autentiske projekter i varierende læringsmiljøer: virksomheder, udemiljø og praktikperioder.

·         Høj involvering af elever og forældre, som grundlag for at den enkelte elev specifikke behov tilgodeses igennem nye former for deltagelsesmuligheder som grundlag for motivation og læring.

·         Inddragelse af fritidsorganisationer, virksomheder og eksterne ressourcer lokalt og nationalt.

·         Fokus på refleksion, feedback, peer-coaching og kollaboration.

·         Lærerens rolle bliver at facilitere, undervise, vejlede og coache gennem læringsprocesser.

 

Grundantagelser

·         Alle elever er unikke og forskellige.

·         Enhver træffer det bedste valg i situationen.

·         Fejl er en del af læring og grundlag for feedback.

·         Der er en positiv hensigt bag enhver adfærd.

·         Alle elever har de ressourcer, de skal bruge for at udvikle deres talent og potentiale.

Som ny medarbejdere i kraftværket får du en unik mulighed for at være med til at skabe en kultur og præge udviklingen i forhold til at skabe et nyt skoletilbud.

 

Din profil

Vi forventer at du:

  • Har en lærer, pædagogisk eller håndværk uddannelse.
  • Har kendskab og evner til at benytte IT i det arbejde daglige virke,
  • At du kan arbejde systematisk og erfaringen med at viden indsamling, som grundlag for en evaluering af den daglige praksis.
  • Har erfaringer i arbejdet med elever med særlige behov.
  • Har erfaring med at udvikle og udføre særligt tilrettelagt forløb.
  • Brænder for at vi sammen skal skabe et skoletilbud, hvor elevernes motivation, talent og potentiale er udgangspunktet for hvordan man som medarbejdere kan understøtte den enkelte elev.
  • Har lyst til – og gerne erfaring med, at inddrage lokale aktør fx virksomheder og foreninger i arbejdet med eleverne.
  • At du er god til at kommunikerer tydeligt og kan give og tage imod feedback fra eleverne og forældre

 

Har jobannoncen vækker din nysgerrighed og har du spørgsmål? Kontakt gerne Toke Kundsmark på 2131 5073.

Stillingerne er som udgangspunkt med fuldtid. Vi ønsker stillingerne besat pr. 1. august eller efter aftale.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om lokal løndannelse.

Frist for ansøgning senest tirsdag d. 13/06 2023 kl. 12:00.

Har jobannoncen vækker din nysgerrighed og har du spørgsmål? Kontakt gerne Toke Knudsmark på 2131 5073.

Stillingerne er som udgangspunkt med fuldtid. Vi ønsker stillingerne besat pr. 1. august eller efter aftale.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om lokal løndannelse.

Frist for ansøgning senest tirsdag d. 13/06 2023 kl. 12:00.