Jobcentret er meget andet, end at hjælpe ledige og jobparate tilbage på arbejdsmarked

Læserbrev indsendt af Connie Høj, Byrådsmedlem Varde Kommune, Formand for Udvalget Arbejdsmarked og Integration 

Kandidat Jørn Steen Pedersen fra Nye Borgerlige skriver i sit læserbrev i Jyske Vestkysten den 22 oktober 2021, at der er alt for mange medarbejder på jobcentret. Jørns påstand er at der er ca 130 medarbejder til ca 500 ledige/jobparate. Udover det skriver han, at det i runde tal er det næsten fire medarbejdere pr. ledig
Derfor lige en kommentar fra mig.
Der er ca. 8.000 cpr.nr. igennem Jobcenteret pr. år. Så Jørns regnestykke passer ikke helt…
Jobcentret er meget andet, end at hjælpe ledige og jobparate tilbage på arbejdsmarked.
Jobcentret varetager også – udover dagpengemodtagere – job- og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelse- og aktivitetsparat uddannelseshjælp, sygedagpengemodtagere, jobafklaringsforløb, rehabilitenter, fleksjob-revalidender og selvforsørgende borgere.
Jobcentret burde nok have et andet navn, da det er lidt misvisende…
Der er bl.a. en hotline som virksomheder kan ringe til, hvis de har spørgsmål til rekruttering, fleksjob, sygemeldinger, hjælpemidler mv.
Et eksempel kan være: Har virksomheden en medarbejder med begyndende fysiske/psykiske problemer, kan virksomheden kontakte jobcentret. De har flere muligheder for at hjælpe, så borgeren ikke bliver fuldtidssygemeldt – til glæde for borgeren og arbejdsgiveren.
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration følger nøje jobcenterets økonomi hver måned, hvor vi fast har økonomiopfølgning på dagsordenen. Jobcenterchefen tilpasser staben efter den aktuelle situation.
Jørn skriver, at det er meget bureaukratisk – det har han ret i. Men det kan vi som kommune ikke ændre på. Det er Folketinget, der sætter reglerne for arbejdet.
Et enig Udvalg for Arbejdsmarked og Integration har for 3 år siden, sat en ny politisk dagsorden for Fremtidens Jobcenter. Overskriften er, at Jobcenter Varde udvikler uden bureaukrati. Borgeren skal ikke passe ned i de kasser jobcentret har – jobcentret skal bruge det værktøj de har i værktøjskassen, som passer til borgeren. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration udfordrer også Christiansborg. Det kunne jeg fortælle meget mere om…
Fremtidens Jobcenter vil Venstre arbejde videre med i næste byrådsperiode.